Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vi finns här för dig under coronautbrottet 

Just nu hjälper vi allt fler via videomöte eller telefon, och om det behövs kan du göra ett besök på våra mottagningar.  

Det som är viktigt att komma ihåg är att inte komma till oss om du har förkylningssymptom. Ring, så diskuterar vi hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Ditt bokade besök gäller som vanligt om du inte hört något från oss och inte har förkylningssymptom.

För enklare besvär kan du själv boka ett videomöte med läkare, sjuksköterska eller psykolog i appen Närhälsan Online . Du kan också träffa rehab i ett digitalt vårdmöte.

Till BVC ber vi att endast en medföljande är med barnet på besöket.  

Läs mer om hur Närhälsan jobbar med covid-19 

Skydda dig och andra från smittspridning
Protect yourself and others 

Information på svenska   Information in English   Information in other languages 

ብዛዕባ ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና

 

ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና እቲ ዝዓበየ ናይ መጀመርያ ክንክን ክፍሊ ሕክምና እዩ። ኣብ ብዙሓት ቦታታት ኣብ ቨስትራ የታላንድ ድማ ንርከብ፤ እቲ ናትና መኽሰብ ድማ ንስኻ ጥዕናኻ ምሉእ ንክኸውንን ጽቡቕ ህይወትን ንኽህልወካ እዩ።

ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና ከም ሽሙ ክፉት ናይ መጀመርያ ክንክን ክፍሊ ሕክምና ኣብ ቨስትራ የታላንድ ወረዳ ይርከብ። እንተድኣ ሓደ ሰብ ሓሚሙ ወይ ግድኣት ምስዝወርዶ ብመጀመርያ ምሳና ርክብ ይግበር።ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና ብሉጽን፤ ቅሱንን ክንክን ሓገዝ ንምሉእ ህይወት ይወሃብ።

ንሕና 6 000 ሰራሕተኛታት ሓምሳ ሞያታት ጉጅለ ኣብ መቐበሊ ክፍሊ ሕክምና ከም፡

 

 ማእከላዊክፍሊክንክንሕክምና

 

 ናይሕጻናትማእከላዊክፍሊክንክንሕክምና

 

 ናብህይወትንምምላስዝግበርስራሕ

 

 ናይክፍሊመሕረሲታትክፍሊክንክንሕክምና

 

 ናይምንእሰያትክፍሊክንክንሕክምና

 

 ናይክፍሊማህጸንክፍሊክንክንሕክምና

 

 መቐበሊናይሕጻናትን-መንእሰያትንክፍሊሕክምና

 

 ክፍሊናይሕክምናምክሪምሃብን

 

መጽናዕትናንምዕባሌናንንእንገብሮስራሓትናንኩሉግዜሕመማትናንዓማዊልናልምሉእጥዕናንኽህልዎምንሰርሕ።


Senast uppdaterad: 2017-11-22 11:22