Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vi finns här för dig under coronautbrottet 

Viktig information inför ditt besök – läs här.

New multi-language phone line about the coronavirus.

På grund av hög belastning på labben råder det begränsad provtagning och ditt provsvar för covid-19 kan dröja omkring en vecka. Tänk på att undvika sociala kontakter i väntan på provsvar.

Vänligen följ de regler och rekommendationer som finns för att undvika att smitta andra.

Information om provtagning hittar du på vårdcentralens egen sida.

ብዛዕባ ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና

 

ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና እቲ ዝዓበየ ናይ መጀመርያ ክንክን ክፍሊ ሕክምና እዩ። ኣብ ብዙሓት ቦታታት ኣብ ቨስትራ የታላንድ ድማ ንርከብ፤ እቲ ናትና መኽሰብ ድማ ንስኻ ጥዕናኻ ምሉእ ንክኸውንን ጽቡቕ ህይወትን ንኽህልወካ እዩ።

ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና ከም ሽሙ ክፉት ናይ መጀመርያ ክንክን ክፍሊ ሕክምና ኣብ ቨስትራ የታላንድ ወረዳ ይርከብ። እንተድኣ ሓደ ሰብ ሓሚሙ ወይ ግድኣት ምስዝወርዶ ብመጀመርያ ምሳና ርክብ ይግበር።ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና ብሉጽን፤ ቅሱንን ክንክን ሓገዝ ንምሉእ ህይወት ይወሃብ።

ንሕና 6 000 ሰራሕተኛታት ሓምሳ ሞያታት ጉጅለ ኣብ መቐበሊ ክፍሊ ሕክምና ከም፡

 

 ማእከላዊክፍሊክንክንሕክምና

 

 ናይሕጻናትማእከላዊክፍሊክንክንሕክምና

 

 ናብህይወትንምምላስዝግበርስራሕ

 

 ናይክፍሊመሕረሲታትክፍሊክንክንሕክምና

 

 ናይምንእሰያትክፍሊክንክንሕክምና

 

 ናይክፍሊማህጸንክፍሊክንክንሕክምና

 

 መቐበሊናይሕጻናትን-መንእሰያትንክፍሊሕክምና

 

 ክፍሊናይሕክምናምክሪምሃብን

 

መጽናዕትናንምዕባሌናንንእንገብሮስራሓትናንኩሉግዜሕመማትናንዓማዊልናልምሉእጥዕናንኽህልዎምንሰርሕ።


Senast uppdaterad: 2017-11-22 11:22