Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

ብዛዕባ ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና

 

ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና እቲ ዝዓበየ ናይ መጀመርያ ክንክን ክፍሊ ሕክምና እዩ። ኣብ ብዙሓት ቦታታት ኣብ ቨስትራ የታላንድ ድማ ንርከብ፤ እቲ ናትና መኽሰብ ድማ ንስኻ ጥዕናኻ ምሉእ ንክኸውንን ጽቡቕ ህይወትን ንኽህልወካ እዩ።

ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና ከም ሽሙ ክፉት ናይ መጀመርያ ክንክን ክፍሊ ሕክምና ኣብ ቨስትራ የታላንድ ወረዳ ይርከብ። እንተድኣ ሓደ ሰብ ሓሚሙ ወይ ግድኣት ምስዝወርዶ ብመጀመርያ ምሳና ርክብ ይግበር።ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና ብሉጽን፤ ቅሱንን ክንክን ሓገዝ ንምሉእ ህይወት ይወሃብ።

ንሕና 6 000 ሰራሕተኛታት ሓምሳ ሞያታት ጉጅለ ኣብ መቐበሊ ክፍሊ ሕክምና ከም፡

 

 ማእከላዊክፍሊክንክንሕክምና

 

 ናይሕጻናትማእከላዊክፍሊክንክንሕክምና

 

 ናብህይወትንምምላስዝግበርስራሕ

 

 ናይክፍሊመሕረሲታትክፍሊክንክንሕክምና

 

 ናይምንእሰያትክፍሊክንክንሕክምና

 

 ናይክፍሊማህጸንክፍሊክንክንሕክምና

 

 መቐበሊናይሕጻናትን-መንእሰያትንክፍሊሕክምና

 

 ክፍሊናይሕክምናምክሪምሃብን

 

መጽናዕትናንምዕባሌናንንእንገብሮስራሓትናንኩሉግዜሕመማትናንዓማዊልናልምሉእጥዕናንኽህልዎምንሰርሕ።


Senast uppdaterad: 2017-11-13 15:17