Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronaviruset/covid-19

Söker du information om coronaviruset läs mer på 1177.se eller Folkhälsomyndigheten – frågor och svar

Om du har feber, hosta eller andningsbesvär – ring din vårdcentral eller 1177 om följande stämmer in på dig:

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit utomlands i områden med coronasmitta/covid-19.
  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har coronasmitta/covid-19.

Det är viktigt att du ringer först och inte åker direkt till en mottagning. Använd inte heller webbtidbokning för dessa besvär.

ብዛዕባ ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና

 

ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና እቲ ዝዓበየ ናይ መጀመርያ ክንክን ክፍሊ ሕክምና እዩ። ኣብ ብዙሓት ቦታታት ኣብ ቨስትራ የታላንድ ድማ ንርከብ፤ እቲ ናትና መኽሰብ ድማ ንስኻ ጥዕናኻ ምሉእ ንክኸውንን ጽቡቕ ህይወትን ንኽህልወካ እዩ።

ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና ከም ሽሙ ክፉት ናይ መጀመርያ ክንክን ክፍሊ ሕክምና ኣብ ቨስትራ የታላንድ ወረዳ ይርከብ። እንተድኣ ሓደ ሰብ ሓሚሙ ወይ ግድኣት ምስዝወርዶ ብመጀመርያ ምሳና ርክብ ይግበር።ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና ብሉጽን፤ ቅሱንን ክንክን ሓገዝ ንምሉእ ህይወት ይወሃብ።

ንሕና 6 000 ሰራሕተኛታት ሓምሳ ሞያታት ጉጅለ ኣብ መቐበሊ ክፍሊ ሕክምና ከም፡

 

 ማእከላዊክፍሊክንክንሕክምና

 

 ናይሕጻናትማእከላዊክፍሊክንክንሕክምና

 

 ናብህይወትንምምላስዝግበርስራሕ

 

 ናይክፍሊመሕረሲታትክፍሊክንክንሕክምና

 

 ናይምንእሰያትክፍሊክንክንሕክምና

 

 ናይክፍሊማህጸንክፍሊክንክንሕክምና

 

 መቐበሊናይሕጻናትን-መንእሰያትንክፍሊሕክምና

 

 ክፍሊናይሕክምናምክሪምሃብን

 

መጽናዕትናንምዕባሌናንንእንገብሮስራሓትናንኩሉግዜሕመማትናንዓማዊልናልምሉእጥዕናንኽህልዎምንሰርሕ።


Senast uppdaterad: 2017-11-22 11:22