ማእከላዊ ተጠባበቕቲ( ሕማም ኣብ እዋን ምሸትን ኣብ ለይቲ እዋንን)

Två äldre damer som sitter utomhus.

 

ሳሕቲ እዋን ሓደ ሰብ ክንክን ብድሕሪ እቲ ከፉት መዓልታዊ ስራሓት ወጻኢ፤ ኣብ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ክፉት ሰዓታት

ኣብ ማእከላዊ ተጠባበቕቲ ንሕና ኣድላዪ ሓገዝ ብእዋን ምሸትን፤ለይትን፤ በዓላትን ፤ ሕማም ወይ ሽገር ምሰዘጋጥም ኮይኑ ዘህዉኽ ምስዝኸውን። ኣብ ማእከላዊ ተጠባበቕቲ ነርስ ትራኸብ ኣድላዪ ምስ ዝከውን ድማ ሓኪም ብዛዕባ ጥዕናኻ ግምት ይወስድ።

ኩለን ኣብ ቀረባ ዝርከባ ማእከላዊ ተጠባበቕቲ