Rehabmottagningکلینیک احیای مجدد صحت

زندگی ای همراه با فعالیت و تحرک بیشتر

اینکه شما احساس می کنید که شما تحرک محدود یا درد دارید، یا اینکه شما آسیب موروثی، صدمه ورزشی، فشار روانی، عمل جراحی، سکته مغزی، صدمه دست یا التهاب عظمی و مفصلی (ارتروز) و یا هم دردهای درازمدت دارید ممکن است که برای آن علت های فراوان وجود داشته باشند. بدون درنظرداشت هر چی باشد، اگر شما خواسته باشید یک زندگی ای فعال تر داشته باشید یا خواسته باشید که از توان کارهای روزمره خود بهتر برآمده بتوانید، شما می توانید که با کمال مَیل به یکی از کلینیک های احیای مجدد صحت ما مراجعه نمایید.

 

برای گرفتن وقت ملاقات با پرستار حرکات طبی (فیزیوتیراپیست) لازم نیست که شما سفارشنامهء مریض داشته باشید و یا در این کلینیک نام نویسی شده باشید.

حرکت بیشتر در زندگی روزمره

آیا برای شما سخت است که از توان زندگی روزمره یا کار و یا از پس اوقات فراغت خود برآمده بتوانید؟ کاردرمانگر (arbetsterapeut) ما شما را در یافتن چاره جویی ها و روشهای تازه ای که شما تا آنجا که امکان داشته باشد یک زندگی قابل گذران داشته باشید کمک می کند.

ما با همدگر، یک برنامه انفرادی احیای مجدد را که شامل فعالیتها و تمرینها باشد تهیه می کنیم؛ این می تواند که مثلاً در باره اینها باشد:

 • شما چگونه می توانید که نظم و موازنه بهتری را برای زندگی روزمره خود بدست بیاورید
 • تمرینهای مفصل و دست
 • تمرینهای حافظه، توجه و حل مشکل
 • چگونه باید خانهء شما مناسب با شرایط شما درست شود تا زندگی روزمرهء شما در آن آسانتر شود
 • مشاوره ارگونومیک (علم اصول کاری) و تخنیک های چگونه درست کار گرفتن از بدن خود

وسایل امدادی

گاهی اوقات هم تنها خواست انسان یا تمرین کردن کفایت نه می کند. در این صورت، شما را یک کاردرمانگر کمک می کند تا شما شخصاً وسایلی را که می توانند زندگی روزمره شما را آسانتر بسازند امتحان نمایید.

درد خود را کم کردن و نیرومندتر شدن

شما نزد فیزیوتیراپیست ما می توانید که یک برنامه شخصی را برای احیای مجدد صحت خود دریافت نمایید که شامل فعالیتها و تمرینهائی می باشد که شما را در بهتر شدن صحت شما کمک می کند، شما را نیرومندتر می سازد و برای شما موجب یک زندگی ای فعالانه تر می گردد.

تدوای نزد یک فیزیوتیراپیست / پرستار حرکات طبی می تواند که شما را مثلاً اگر این تکلیفها را داشته باشید کمک نماید:

 • درد گردن، شانه ها، کمر
 • شخ ماندگی بند استخوان، شخ شدگی عضلی
 • آسیب های ورزشی و تمرین
 • بیماری های عصبی

فشار و نگرانی می توانند که سبب دردهای بدنی شوند. در این صورت، روشهای رسیدگی به فشارها و تمرین های نرم و سبک شدن بدن می توانند که به شما کمک نمایند.

Alla rehabmottagningar (lista A-Ö)فهرست همه کلینیک های احیای مجدد صحت

بیماری اعصاب یا آسیب عصبی

شما که تکلیف یا آسیب اعصاب دارید می توانید که در کلینیک های احیای مجدد صحت نرهیلسان (Närhälsan) کمک دریافت نمایید. این تکلیف شما می تواند که از مدت درازی باشد و یا اینکه پس از دوره بستر بودن شما در شفاخانه، که اکنون شما به ادامه احیای مجدد صحت نیاز داشته باشید.

این گونه مشکلات می توانند در رابطه با این موارد باشند:

 • سکته مغزی
 • آسیب سر
 • تصلب انساج مضاعف (اِم اِس MS)
 • بیماری پارکینسون
 • تصلب انساج دماغی و نخاعی (ALS)
 • اختلالات عضلی

همراه با شما ما می توانیم که یک برنامه انفرادی احیای مجدد صحت که برابر با هدفهای شما باشد درست کنیم.