Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19

Förkylningsbesvär? Gå inte direkt till en vårdmottagning och använd inte webbtidbokning för dessa besvär. Ring oss eller 1177. För lindriga besvär kan du boka ett videobesök med läkare, sjuksköterska eller psykolog i appen Närhälsan Online.

Har du en bokad tid sedan tidigare? Vid förkylningssymptom var vänlig avboka, så kontaktar vi dig för en ny tid. Om du är fri från förkylningssymptom är du välkommen på ditt bokade besök, om du inte har hört något annat från oss.

Planerade besök för patienter 70 år och äldre försöker vi i möjligaste mån genomföra digitalt eller genom hembesök. Vissa besök kan komma att skjutas upp. Om ditt besök påverkas så kontaktar vid dig. Såhär jobbar Närhälsan med covid-19

Har du allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Skydda dig och andra från smittspridning
Protect yourself and others

Information på svenska  Information in English

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د - dariاز ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ - farsiSuojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä - finska, Protégez-vous et protégez les autres contre la propagation du virus - franska保护自己及他人不受病毒的侵害 - kinesiskaد ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫ - pashtoChroń siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się zakażenia - polskaAdigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo - somaliskaProtégete y protege a las demás personas de la propagación de la infección - spanskaንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል - tigrinjaSchützen Sie sich und andere vor einer Infektion - tyska اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى- arabiska

ናይ ኣቑሑት ሓገዛት

ምእንቲ ዕለታዊ ህይወት ምንቅስቓሳት ንምቅላል ኣድላዪ ናይ ኣቑሑ ሓገዛት፤ ሓደ ካብቲ ናብ ህይወት ንኽትምለስን፤ክንክን ክግበረልካ ይከኣል። ኣቑሑ ሓገዛት ድማ የማሓዩሺልካ፤ነቲ ገድለታት ይትኩእልካ፤ ወይ ድማ ይዕቁቡልካ። ብዝተኻእለ መጠን ድማ ነቲ ዝነበረ ጉድለታት ንኸጥፍኡልካ።

 

ብድሕሪ መርመራ ወይ ግምት ምውሳድ ብዛዕባኻ፤ ኣድላዪ ሓገዛት ኣቑሑ ንሓጺር ወይ ንነዊሕ እዋን ይፍቀደልካ።

ዝተሰብረ ኣቕሓ ሓገዝ

 

እንተድኣ እቲ ዝተዋህበካ ኣቕሓ ሓገዝ ምስ ዝስበር ወይ ምስዝበላሾ፤ ወይ ንኽትጥቀመሉ ሓደጋ ዘውርድ ምስዝኸውን ርክብ ምስ ማእከላዊ ክፍሊ ሓገዝ ብቁጽሪ ስልኪ 010-473 80 80ወይ ድማ ኣብ ቀረባ ዝርከብ ክፍሊ መቐበሊ ጥዕና ርክብ ትገብሩ። በዞም ኣቐሑት ሓገዝ ኣብ እትጥቀሙሉ እዋን ሓደጋ ምስዝወርደኩም ርክብ ምስ ናብ ናይ ህይወት ንምምለስ መቐበሊ ማለት ካብቲ ናይ ኣቑሑት ሓገዝ ዝተዋህበካ ኬድካ ንዝወረደ ሐደጋ ምእንቲ መጽናዕቲ ክግበረሉ።


Senast uppdaterad: 2017-11-22 11:19