Hämtning av legal vårdnadshavare i Närhälsan Online

Från och med den 23 maj 2024 kan du som vårdnadshavare inte längre söka digital vård för ditt barn 13–17 år.

Barn som fyllt 13 år hanteras som vuxen i Närhälsan Online, dvs de hanterar sin egen digitala vård i linje med andra e-tjänster. Barn som fyllt 13 år kan med e-legitimation boka sitt besök själv. Om du är vårdnadshavare till ett barn i åldern 13–16 år som har bokat vårdmötet själv så ser vi dock gärna att du som vårdnadshavare är med vid besöket.

När du som vårdnadshavare söker vård för ett barn i åldern 0–12 år måste barnet vara med vid besöket. De barn som har andra ombud än sin legala vårdnadshavare kommer tyvärr inte att kunna erbjudas digitala vårdmöten fortsättningsvis.

Historik om tidigare besök och chattar har arkiverats och syns inte längre i Närhälsan Online.

Varför genomför vi denna förändring?

De profiler för barn som fram tills nu har skapats i Närhälsan Online är upplagda utan att en kontroll av relationen mellan ett barn och dess vårdnadshavare är genomförd. En icke-verifierad relation mellan ett barn och en vuxen är en patientsäkerhetsrisk.

Ett enskilt barn har fram till och med idag kunnat ha flera patientprofiler och tillhöra olika ombud och därför behöver en kontroll av legal vårdnadshavare genomföras.

Genom att vi eliminerar risken för att fel person kopplas som vårdnadshavare till ett barn gör vi tjänsten mer patientsäker.