Om Närhälsan

Närhälsan utvecklar primärvård i världsklass. Vi finns med vårdcentraler och rehabmottagningar på hundratals platser runt om i Västra Götaland och vår enda vinst är att du har ett så friskt och skönt liv som möjligt.

När du blir sjuk eller skadar dig är det oss du först kontaktar. Hos Närhälsan får du god och trygg vård genom hela livet.

Vi är cirka 4500 medarbetare och våra mottagningar är:

 • vårdcentraler
 • barnavårdscentraler
 • rehabmottagningar
 • jourcentraler

Vår forskning och utveckling bidrar till att vi hela tiden blir bättre för våra patienter och kunder.

Från den 1 januari 2019 är tidigare Närhälsan omorganiserad till två förvaltningar. Hemsida och övrigt informationsmaterial kommer att uppdateras fortlöpande under året. Under tiden hittar du information till din mottagning på samma sätt som tidigare.

Regiongemensam hälso- och sjukvård

En ny förvaltning som startades 1 januari 2019. Ansvarar för bland annat: 

 • Barnmorskemottagningar
 • Ungdomsmottagningar
 • Gynekologiska mottagningar
 • Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar
 • Sjukvårdsrådgivning
 • Forskning- och utveckling
 • Smittskydd
 • Sjukhusapoteken
 • Sjukvårdens larmcentral

Kort fakta om Närhälsan

Med hundratals mottagningar i hela Västra Götaland, finns vi nära dig genom hela livet. Din hälsa är vår enda vinst.

Närhälsan i siffror (2018)

 • På vårdcentralerna genomfördes 3 100 000 besök
 • På rehabmottagningarna genomfördes 814 000 besök
 • På Närhälsan Online genomfördes 14 500 läkarbesök
 • Vi är cirka 5 100 medarbetare
bild-890960820927795_2321833661173830
Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Genom att äta nyttigt, vara fysiskt aktiv och undvika tobak kan risken att drabbas av hjärtinfarkt minska (källa: 1177.se). Ta hand om dig och ditt hjärta!
bild-890960820927795_2330852026938660
FN:s barnkonvention blir lag i Sverige 2020. Därför kommer alla medarbetare i Närhälsan gå utbildning om barns rättigheter och hur FN:s barnkonvention praktiskt skall användas i arbetet. https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/aktuellt-fran-narhalsan/satsning-pa-utbildning-ska-lyfta-kunskapen-om-barns-rattigheter/

Senast uppdaterad: 2018-12-28 14:05