Om Närhälsan

Närhälsan utvecklar primärvård i världsklass. Vi finns med vårdcentraler och rehabmottagningar på hundratals platser runt om i Västra Götaland och vår enda vinst är att du har ett så friskt och skönt liv som möjligt.

När du blir sjuk eller skadar dig är det oss du först kontaktar. Hos Närhälsan får du god och trygg vård genom hela livet.

Vi är cirka 4500 medarbetare och våra mottagningar är:

 • vårdcentraler
 • barnavårdscentraler
 • rehabmottagningar
 • jourcentraler

Vår forskning och utveckling bidrar till att vi hela tiden blir bättre för våra patienter och kunder.

Från den 1 januari 2019 är tidigare Närhälsan omorganiserad till två förvaltningar. Hemsida och övrigt informationsmaterial kommer att uppdateras fortlöpande under året. Under tiden hittar du information till din mottagning på samma sätt som tidigare.

Regiongemensam hälso- och sjukvård

En ny förvaltning som startades 1 januari 2019. Ansvarar för bland annat: 

 • Barnmorskemottagningar
 • Ungdomsmottagningar
 • Gynekologiska mottagningar
 • Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar
 • Sjukvårdsrådgivning
 • Forskning- och utveckling
 • Smittskydd
 • Sjukhusapoteken
 • Sjukvårdens larmcentral

Kort fakta om Närhälsan

Med hundratals mottagningar i hela Västra Götaland, finns vi nära dig genom hela livet. Din hälsa är vår enda vinst.

Närhälsan i siffror (2018)

 • På vårdcentralerna genomfördes 3 100 000 besök
 • På rehabmottagningarna genomfördes 814 000 besök
 • På Närhälsan Online genomfördes 14 500 läkarbesök
 • Vi är cirka 5 100 medarbetare
bild-890960820927795_2426729714017557
Äntligen varmt och soligt i Västra Götaland! Det gillar vi människor, men även björken, som nu vaknar på allvar. Under påsken väntas björkarna stå i full blom och det medför höga halter av björkpollen. För dig som besväras av björkpollen kan det vara bra att hålla koll på sidan http://pollenrapporten.se/ Där kan du ta del av prognoser och uppdaterad information om läget från de två mätstationerna i vårt område.
bild-890960820927795_2426627410694454
Närhälsan öppnar närakuter i Skene och Lidköping Den 24 april blir Närhälsan Lidköping jourcentral närakut och flyttar till lokaler på Skaraborgs sjukhus Lidköping. Samtidigt blir också Närhälsan Skene jourcentral en närakut. I Skene kommer dock närakuten att finns kvar på samma plats som idag, vilket är Södra Älvsborgs sjukhus Skene. Konceptet närakut ingår i omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, som ska utveckla en mer nära vård för invånarna. På en jourcentral får patienter hjälp kvällar eller helger med sjukdom och besvär som inte kan vänta till nästa dag. Där gör en sjuksköterska eller, vid behov, en läkare en bedömning av patientens hälsoläge. Man kan likna närakuten vid en förstärkt jourcentral där det nu också bland annat finns möjlighet till viss röntgen och konsultation av sjukhusens olika specialistläkare. Närakuterna är ett pilotprojekt och ska utvärderas under 2020. Öppettider: Närakuten Skene Vardagar kl 17 – 22 samt mellan Lördagar och söndagar, samt helgdagar kl 10 – 16. Närakuten Lidköping Vardagar 17 – 22 Lördagar och söndagar, samt helgdagar kl 11 – 17.

Senast uppdaterad: 2018-12-28 14:05