Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ungas psykiska hälsa

På flera av våra vårdcentraler finns mottagningen Ungas psykiska hälsa (UPH). Här kan du som är mellan 6 - 18 år få hjälp. Både barn och föräldrar kan ta kontakt och du behöver inte vara listad på vårdcentralen.

Ungas psykiska hälsa gör bedömningar och kortare behandlingsinsatser till barn och unga med tillfälligt nedsatt psykisk hälsa.

På mottagningen kan du till exempel få hjälp:

  • Om du behöver råd och stöd för att hantera stress, rädsla och ångest
  • Om du har sömnproblem
  • Om du känner dig nedstämd
  • Om du har problem med till exempel impulsivitet och ilska
  • Om du som förälder behöver hjälp i ditt föräldraskap

Här arbetar psykologer, psykoterapeuter och socionomer som ger råd, föräldrastöd och behandling både individuellt eller i grupp. Vi erbjuder även digitala besök. Om det visar sig att fler resurser behövs för att reda ut problemen får du hjälp med vidare hänvisning och remittering till rätt ställe.

Kontakta Ungas psykiska hälsa

Du kan ta kontakt direkt med någon av våra mottagningar nedan, oavsett var i regionen som du bor. Det går också bra att kontakta din vårdcentral för en bedömning och första insats.

Andra vårdgivare såsom elevhälsa, andra vårdcentraler och ungdomsmottagningar är välkomna att ta kontakt för konsultation.

På följande vårdcentraler finns mottagningen Ungas psykiska hälsa:

Närhälsan Dalaberg vårdcentral 

Närhälsan Guldvingen vårdcentral

Närhälsan Krokslätt vårdcentral

Närhälsan Munkedal vårdcentral

Närhälsan Oden vårdcentral

Närhälsan Mölnlycke vårdcentral

Närhälsan Partille vårdcentral

Närhälsan Skene vårdcentral

Närhälsan Sylte vårdcentral

Närhälsan Södra Torget vårdcentral

Gruppbehandlingar och vanliga insatser:

Vid Ungas psykiska hälsa erbjuder vi gruppbehandling till barn, ungdomar och dess vårdnadshavare. Vi erbjuder även webbaserade grupper, föreläsningar och individuella insatser via digifysiska möten. 

Grupper för föräldrar:

För dig som är förälder med barn i åldrarna 6-12 år och vill utveckla ditt föräldraskap. Utbildningen baseras på anknytningsteori, inlärningsteori, KBT samt aktuell forskning om barn och samspel. Den syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar.

Varje tillfälle innehåller föreläsning, filmvisning och diskussion. Du som förälder får också olika hemuppgifter att arbeta med tillsammans med ditt barn mellan träffarna. Gruppen träffas vid 4 tillfällen.

För dig som är förälder med barn i åldrarna 6-12 år med lindrig ångestproblematik. Under utbildningen får du lära dig hur familjen tillsammans kan arbeta aktivt med att bemöta och hantera oro och ångest. 

Du får också kunskap om vad oro/ångest är, vilka föräldrastrategier som är effektiva, att träna steg för steg med att närma sig det som väcker obehag och strategier för att hantera orostankar. Gruppen träffas vid 4 tillfällen.

Riktar sig till dig som är förälder till känslostarka barn i åldrarna 6-12 år som vill få stöd i föräldraskapet och få fördjupad förståelse för eventuella orsaker till sitt/sina barns beteende. Bland annat får du genom föreläsningar, övningar och diskussioner lära dig tekniker som lågaffektivt bemötande och samarbetsbaserad problemlösning. Du får lära dig nya sätt att förebygga konflikter samt hantera explosiva utbrott i stunden. Gruppen träffas vid 5 tillfällen.

Ångesthjälpen Ung är en internetbaserad behandling för ungdomar i åldrarna 13–17 år med oro/ångest som hindrar eller begränsar vardagen. Behandlingen grundar sig i KBT och pågår under åtta veckor.

Som komplement till Ångesthjälpen Ung, erbjuder vi även ett internetbaserat program Ångesthjälpen Ung Föräldrastöd som innehåller information, tips och råd för hur föräldrar kan stötta ungdomen i sin behandling.

Grupper för barn och unga:

En manualbaserad gruppbehandling för ungdomar mellan 13-17 år som har oro/ångest. Behandlingen har sin grund i kognitiv beteendeterapi (KBT) där föräldrarnas närvaro och engagemang är viktig för att nå ett gott resultat. I behandlingen deltar ungdom och föräldrar tillsammans vid 5 tillfällen.

En manualbaserad gruppbehandling för ungdomar mellan 14-17 år. Passar vid flera olika tillstånd såsom depression, ångest och svårigheter att reglera känslor. Behandlingsmetoden bygger på att ungdomar och föräldrar tillsammans aktivt tränar på att utveckla nya färdigheter under 8 tillfällen.

För ungdomar med lätt sömnsvårighet. Här ges kunskap kring sömnens funktion och vad som främjar en god sömn. Kursen bygger på kognitiv beteendeterapi som i forskning har visat sig ha god effekt vid olika typer av sömnbesvär. I kursen deltar ungdom och föräldrar tillsammans vid 3 tillfällen.


Senast uppdaterad: 2023-11-23 12:04