Välj din vårdcentral

Lista dig

Logga in via 1177 och välj oss som din vårdcentral.

Vi finns på hundratals platser i Västra Götaland. Med  vårdcentraler, rehabmottagningar, barnavårdscentraler, jourcentraler, närakut, Ungas psykiska hälsa och Närhälsan Jourmottagning Online. Hos oss kan du få både digital eller fysisk vård.

Hur gör jag för att lista mig?

Du väljer vilken vårdcentral du vill lista dig hos via e-tjänsterna på 1177.se. Valet är personligt och varje familjemedlem behöver välja vilken vårdcentral som man vill tillhöra. För barn upp till 16 år är det vårdnadshavaren som väljer. Listar du ditt barn hos en vårdcentral så ansluts barn som är under 6 år automatiskt till vårdcentralens barnavårdscentral.

Om du inte gör ett aktivt val blir du automatiskt listad på den vårdcentral som ligger närmast din folkbokföringsadress.

Läs mer om vårdval på 1177.se


Vad är listning?

Att välja vilken vårdcentral som du vill tillhöra kallas listning och innebär att du betalar en lägre patientavgift vid ett besök hos din vårdcentral eller i appen Närhälsan Online.


När börjar mitt val att gälla?

Ditt val gäller dagen efter det att vårdcentralen registrerat ditt val. 


Vad gäller vid flytt?

När du flyttar till Västra Götaland blir du automatiskt listad på den närmaste vårdcentralen. Flyttar du inom regionen behöver du själv lista om dig, annars gäller ditt tidigare val. Närhälsan erbjuder en unik kombination av över hundra vårdcentraler. Välkommen att lista dig hos oss!

1177.se kan du se var du är listad och ändra ditt vårdval.


Kan jag besöka en vårdcentral för att lista mig?

Ja, det går bra att besöka vårdcentralen och meddela att du vill bli listad. Gör gärna detta innan du behöver vård eftersom listningen börjar gälla först dagen efter.


Vad händer om jag inte väljer en vårdcentral?

Om du inte gör ett aktivt val blir du automatiskt listad på den vårdcentral som ligger närmast din folkbokföringsadress.


Alla vårdcentraler (A-Ö)