Besök

Öppettider
Måndag-Fredag 08:00-17:00
Besöksadress
Danska vägen 62
521 85 Falköping
inom sjukhusområdet

Kontakta oss

Telefonnummer
0515 - 87890
Telefontid
Måndag-Fredag 08:00-17:00
Postadress
BVC Mösseberg Vårdcentral Mösseberg
Danska vägen 62
521 85 Falköping

Eposta gärna men för medicinska frågor ring eller använd Mina vårdkontakter!

Barnavårdscentralen / BVC

Välkommen till Barnavårdscentralen

Målsättningen med verksamheten på BVC är att

  • främja barnens hälsa, trygghet och utveckling
  • stödja föräldrarna i föräldraskapet
  • förebygga ohälsa.

Besöken på BVC är kostnadsfria och är för barn i åldern 0-6 år. Alla besök är tidsbokade.
Nyblivna föräldrar erbjuds hembesök första veckan efter hemkomst från BB.
Vaccinationer och undersökningar erbjuds enligt barnhälsovårdsprogrammet (socialstyrelsens rekommendationer).
Vi erbjuder både föräldrastöd individuellt och föräldraträffar. Vid föräldraträffarna har ni möjlighet att träffa föräldrar med barn i samma ålder som ert eget och utbyta erfarenheter. Vi erbjuder även kurs i spädbarnsmassage i anslutning till föräldragrupper.

Ni kan få råd och stöd i frågor som rör barnet -gällande amning, modersmjölksersättning, mat, D-vitamin, barnsäkerhet och sömn m.m.  Ni kan också få råd och upplysningar om vart ni kan vända dig om barnet blir sjukt eller skadar sig. Sjuka barn bör inte besöka BVC.

Nyheter från Närhälsan

1177 Vårdguiden