Närhälsan Lilla Edet rehabmottagning

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

mån - fre 7:30 - 16:00
Lunchstängt
mån - fre 11:45 - 12:30

Öppettider

mån - fre 7:30 - 16:00

Besöksadress

Järnvägsgatan 8
463 30 Lilla Edet
2 tr

Vägbeskrivning

Vi finns i samma hus som vårdcentralen men på andra våningen, följ skyltar.

Postadress

Närhälsan Lilla Edet rehabmottagning
Järnvägsgatan 8
463 30 Lilla Edet

Enhetschef

Pia Andersson
0520-48 88 76

DIN REHABMOTTAGNING

Ett mer aktivt och rörligt liv

Det kan finnas många orsaker till att du känner dig begränsad eller har ont;
medfödd skada, idrottsskada, stress, operation, stroke, handskada, artros eller långvarig smärta. Oavsett om du vill ha ett mer aktivt liv eller du vill klara din vardag bättre är du välkommen till vår rehabmottagning.

Vi hjälper dig att nå dina mål utifrån dina förutsättningar. Du är expert på din kropp och tillsammans tar vi fram en rehabiliteringsplan eller ett träningsprogram som passar just dig.

Du behöver ingen remiss för att träffa fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut. 

Tid bokar du via webben eller genom att ringa oss. Ett besök kostar 100 kronor.

Vad vi behandlar

På rehabmottagningen kan du få stöd, råd och behandling vid olika besvär. Nedan kan du läsa om vilka utbud och behandlingar som finns på mottagningen:

Du får lära dig mer om artros, vilka behandlingsmetoder som finns och vad du själv kan göra för att må bättre. Du får kunskap, stöd och vägledning om vad du kan göra för att lindra smärta och förbättra din rörlighet. Du får hjälp med träningsprogram och att anpassa dina aktiviteter till den nivå som passar dig. 
Artrosskolan sker enligt BOA-konceptet (Bättre omhändertagande vid Artros).

Upplever du att det kan vara svårt att hålla balansen eller är du orolig för att ramla?
Med träning kan du förbättra både balans och styrka. Balansträningen utgår från din förmåga och har olika svårighetsgrader för att kunna utmana din balans på en lagom nivå. Du får även råd om hur du i vardagen kan minska risken att falla.

Fysisk träning är en viktig del i rehabiliteringen vid hjärt- och kärlsjukdomar. Träning på rätt nivå minskar även risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Tillsammans anpassar vi träningen till rätt nivå för dig.

Vid besvär med urinläckage, täta trängningar eller avföringsläckage kan träning av bäckenbotten minska besvären. Du får råd och lär dig hur du tränar bäckenbottenmuskulaturen för att få bättre styrka och uthållighet.

Kontakta oss om du har skadat dig i samband med motion eller idrott. Efter undersökning lägger vi gemensamt upp en personlig plan för din rehabilitering så att du så snart som möjligt kan börja träna igen.

Smärta som varar en längre tid kan göra att du får sämre hälsa och livskvalitet. Smärtan kan leda till trötthet, stelhet, sömnstörningar och svårigheter att utföra dagliga aktiviteter. Du får kunskap om hur smärta fungerar och får hjälp med behandling, till exempel avspänning eller fysisk aktivitet.

Upplever du att det är bråttom med det mesta och att tiden inte räcker till?  Stress som pågår under en längre tid kan påverka din hälsa och ditt välmående. Du får lära dig hur du skapar struktur som kan ge balans mellan aktivitet och vila i vardagen. Fysisk aktivitet och olika former av avspänning är också bra redskap att ha för att minska stress.

Har du svårt att somna, har oregelbunden sömn eller vaknar för tidigt? Vi ger dig ökad kunskap om sömn och hur du kan hantera dina sömnbesvär. Det kan handla om att kartlägga dina sömnvanor, hur du kan bli hjälpt av fysisk aktivitet eller olika avspänningstekniker.

Under och efter graviditeten är det vanligt med smärta från rygg och bäcken. Du får kunskap om orsaken till dina besvär och ett träningsprogram som kan minska smärtan. Vid behov kan du också få hjälp med smärtlindrande behandling.
Det är också vanligt med domningar i hand och fingrar och då kan en avlastande handleds-skena provas ut.

Smärta i rygg eller nacke är vanligt och besvärligt. Efter undersökning får du råd om hur du kan lindra smärta, öka din rörlighet, styrka och stabilitet för att minska och förebygga besvär. Vid behov kan du också få hjälp med smärtlindrande behandling.

Vid neurologisk sjukdom eller skada får du hjälp med åtgärder, behandling och träning. Det kan gälla vid långvarig sjukdom eller efter en sjukhusperiod.

Ångest är en intensiv känsla av obehag och oro som känns i kroppen. Du får lära dig hur dina tankar och känslor påverkar kroppens reaktioner. Du får också lära dig övningar och tekniker som du kan använda för att hejda eller förebygga ångestanfall.

Vid KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och andra sjukdomar som påverkar andningen; t.ex. astma, har du hjälp av att lära dig andningsteknik. Du får information om hur du kan vara fysiskt aktiv och hantera vardagen på bästa sätt.

Behandling med akupunktur används främst i smärtlindrande syfte. Nålsticken aktiverar kroppens produktion av smärtstillande ämnen och/eller spärrar smärtimpulser.

Vid behov görs en strukturerad kognitiv utredning av viktiga funktioner i hjärnan som krävs vid bilkörning (till exempel uppmärksamhet, tankemässig flexibilitet, koncentration och uthållighet). Bedömningen sammanställs och kan användas som rekommendation om fortsatt bilkörning eller inte. 

Har du svårigheter med att ta initiativ, planera, organisera/strukturera, minnas eller att koncentrera dig? Vi kartlägger och tittar på hur du kan hantera situationer eller aktiviteter som är svåra. 

Vid motorisk eller tankemässig svårighet gällande dina vardagliga aktiviteter (personlig vård, arbete/skola, fritid). Du får råd om träning eller att hitta lämpliga kompensatoriska åtgärder.

Om du har en funktionsnedsättning kan hjälpmedel behövas för att få livet att fungera så bra som möjligt. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer aktiv, delaktig och självständig i ditt liv. Du kan även behöva hjälpmedel inför en operation.

Vi kan genomföra en översyn av hemmet och ge förslag på möjliga lösningar för att underlätta tillgänglighet samt minska fallrisk. Vid behov kan intyg ges för ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Fallolyckor är vanligt och kan orsaka stora skador och förlorad självständighet. Genom balansträning och bedömning av vardagliga aktiviteter samt översyn av hemmet kan fallrisker minskas.  

Få råd om hur du kan använda din telefon eller surfplatta för ökad struktur eller andra behov för att underlätta vardagliga aktiviteter.

Vid värk, svullnad och/eller domningar kan en bedömning av handbesvär och handskador göras. Behandling kan vara träning, avgipsning, utprovning av ortoser/stödbandage, värmebehandling med paraffin och/eller ergonomisk rådgivning.

Genom att balansera vardagliga aktiviteter kan förbättrad stresshantering uppnås. Till exempel genom metoden Vardagsrevidering- ReDO.

Få råd och tips om hur du kan använda din kropp på bästa sätt i olika vardagliga aktiviteter för att minska smärta och belasta kroppen på ett skonsamt sätt.

Det finns många olika yrseldiagnoser. Efter en undersökning och bedömning kan behandling ges för att lindra yrselsymtomen. Behandlingen kan bestå av information, manöverbehandling samt specifik träning.

Efter undersökning och bedömning av din funktion kan lämplig behandling ges för att förebygga/minska besvär och smärta. Behandlingen kan bestå av undervisning, träning, smärtlindring samt bedömning av hjälpmedelsbehov.

Om du har ett behov av att förändra din kost eller ätbeteende kan bedömning och behandling ges individuellt eller i grupp.

Undersökning och bedömning av din käkfunktion för att ge en lämplig behandling, som kan bestå av en förklaringsmodell, specifik träning samt ibland smärtlindring i form av till exempel akupunktur.

Vill du lära dig att använda kroppen på ett mer ergonomiskt sätt? Metoden innebär enkla övningar med fokus på hållning, andning och mental närvaro. Målet med träningen är att minska spänningar, att använda kroppen på ett skonsamt sätt, att öka självkänsla och välmående i både kropp och själ. En vetenskapligt beprövad metod vid stress, smärta och psykisk ohälsa.  

ARBETSTERAPEUT

Mer flyt i vardagen

Har du svårt att klara av din vardag, ditt arbete eller din fritid? Vår arbetsterapeut hjälper dig att hitta lösningar och nya sätt att få en fungerande vardag och ett så aktivt liv som möjligt.

Tillsammans gör vi en personlig rehabiliteringsplan med aktiviteter och träning. Det kan handla om:

  • hur du får bättre struktur och balans i din vardag
  • led- och handträning
  • träning av minne, uppmärksamhet och problemlösning
  • hur din bostad kan anpassas för att underlätta ditt dagliga liv
  • ergonomisk rådgivning och tekniker för att använda kroppen på rätt sätt

Hjälpmedel

Ibland räcker det inte med vilja eller träning. Då kan arbetsterapeuten hjälpa dig med att prova ut personliga hjälpmedel som gör din vardag enklare. 

Hjälpmedel

FYSIOTERAPEUT / SJUKGYMNAST

Minska smärta och bli starkare

Hos vår fysioterapeut/ sjukgymnast får du en personlig plan för din rehabilitering med aktiviteter och träning som kan hjälpa dig att må bättre, göra dig starkare och bidra till ett mer aktivt liv.

Behandling hos fysioterapeut/sjukgymnast kan hjälpa om du till exempel har:

  • smärta i nacke, axlar, rygg
  • stela leder och spända muskler
  • idrotts- och motionsskador
  • neurologiska sjukdomar

Stress och oro kan ge smärta i kroppen. Då kan metoder som stresshantering och avslappningsövningar hjälpa.

Dina behov avgör vilken behandling och träning som passar dig bäst; på egen hand eller i grupp, hemma eller hos oss.

 

Aktuellt från Närhälsan

Man och kvinna går utomhus

Har du inte möjlighet att vaccinera dig på vårdcentralen mot säsongsinfluensan? Vi finns på plats i Nordstan (Göteborg) lördag 10 november klockan 11.00 - 17.00 och söndag 11 november klockan 11.00 - 17.00. Välkommen att vaccinera dig.

Alla Närhälsans vårdcentraler erbjuder drop-in för influensavaccination 6-9 november 2018 klockan 10:00-18:00. Många vårdcentraler erbjuder även tidsbokning och utökad drop-in för vaccination. Kontakta din vårdcentral eller besök mottagningens webbplats för mer information.

Barn och pappa leker

Nationella primärvårdskonferens hålls i Göteborg 1-2 oktober 2019 på Svenska mässan. Vi är stolta och glada över att få skapa ett event som samlar, inspirerar och engagerar kring de viktiga framtidsfrågorna i primärvården.


Senast uppdaterad: 2018-09-03 13:04