Året 2021 på Närhälsan

Uppdaterad:
Publicerad:

En sammanfattning av årsredovisning 2021 och ännu ett annorlunda år på Närhälsan, starkt präglat av pandemiarbetet.

Trycket på verksamheten var högt då vi utöver grunduppdraget lade stora resurser på PCR-provtagning och vaccinationer. Våra digitala kontakter med patienter ökade och vi erbjöd fler kontaktvägar. Det ekonomiska resultatet blev bättre än budgeterat, vilket beror på intäkter kopplade till covid-19-arbetet.

2021 hade Närhälsan 104 vårdcentraler och barnavårdscentraler, 20 jourcentraler, 3 närakuter och 61 rehabmottagningar.

Några röster från verksamheten om året 2021:

 

Årsredovisningen i korthet

Covid-19

 • Året präglades av pandemin och snabba förändringar. Med 1 058 000 vaccindoser och 980 700 provtagningar bidrog vi i hög grad till arbetet med att stoppa pandemin.
 • Vi massvaccinerade på vårdcentraler och gemensamma vaccinationsmottagningar och samarbetade med andra aktörer i samhället för att lösa det utmanande uppdraget.
 • Det var svårt att hinna med det ordinarie uppdraget, framför allt besök till specialistsjuksköterskor, och fler patienter sökte oss för psykisk ohälsa med anledning av pandemin.

Produktion och tillgänglighet

 • Telefonsamtal

  Under året besvarade vi drygt 3,2 miljoner samtal till vårdcentralerna, en ökning med 8 % jämfört med 2020 och 25 % sedan 2019. Vår telefontillgänglighet låg under 2021 i snitt på 90 %.
 • E-tjänster

  I 1177 Vårdguidens e-tjänster hanterade vi 491 500 ärenden, vilket är 39 % fler än 2020.
 • Besök

  Vårdcentralerna genomförde tillsammans cirka 2 247 000 besök, en ökning med 3,6 %. På rehabmottagningarna genomfördes cirka 728 000 besök, vilket är 6,8 % fler än 2020.
 • Närhälsan Online

  På vår gemensamma mottagning Närhälsan Online genomfördes cirka 37 100 digitala vårdmöten, en minskning med 6 %, men en ökning med 82 % sedan 2019.

Medarbetare

 • 2021 var vi 5780 medarbetare på Närhälsan.
 • Cirka 90 nettoårsarbetare anställdes för att arbeta med PCR-provtagning och vaccinering.

Listade

 • Närhälsans vårdcentraler hade vid årsskiftet 979 000 listade patienter och vår marknadsandel är 56,2 %.

Ekonomi

 • Vi hade en omsättning på cirka 5,9 miljarder kronor.
 • Årets resultat, 366 miljoner, utgör 6,2 % av omsättningen, och blev högre än det budgeterade resultatet på 0 kronor. Resultatet beror på de intäkter vi fått för provtagning och vaccinationer.
 • Vårdcentralernas resultat blev 376 miljoner kronor, och rehabmottagningarnas -10 miljoner kronor. Rehabs minusresultat är kopplat till den lägre produktionen under pandemin.

Förbättringsarbete

 • På Närhälsan arbetar vi med ständiga förbättringar och under 2021 påbörjade mottagningarna ett arbete för att förbättra omhändertagandet av patienter med hypertoni.
 • Några av vårdcentralerna påbörjade ett pilotprojekt, så kallad integrerad beteendehälsa, IBH, för att erbjuda högre tillgänglighet och hög kvalitet för patienter med psykisk ohälsa.
 • Under året pågick cirka 315 forsknings- och utvecklingsprojekt på Närhälsan.
 • Mycket hände på digitaliseringområdet. Bland annat deltog vi i ett pilotprojekt för monitorering i hemmet, så kallad egenmonitorering, där patienten själv mäter exempelvis sitt blodtryck och har en strukturerad kontakt med vårdcentralen.
 • I appen Närhälsan Online kan invånarna nu ha digitala vårdmöten med sin egen vårdcentral eller rehabmottagning. Sedan tidigare finns i appen vårdcentralernas gemensamma mottagning.
 • I vår nya kundundersökning via sms fick vi in 122 000 svar från patienter som besökt oss. Det är värdefull återkoppling som vi använder i vårt förbättringsarbete.

Hälsning från Jörgen Thorn, primärvårdsdirektör:

- Tack alla patienter och listade på Närhälsan för ert förtroende, och tack alla medarbetare för det fantastiska arbete ni gjort under 2021!