Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Året 2021 på Närhälsan

En sammanfattning av årsredovisning 2021 och ännu ett annorlunda år på Närhälsan, starkt präglat av pandemiarbetet.

Trycket på verksamheten var högt då vi utöver grunduppdraget lade stora resurser på PCR-provtagning och vaccinationer. Våra digitala kontakter med patienter ökade och vi erbjöd fler kontaktvägar. Det ekonomiska resultatet blev bättre än budgeterat, vilket beror på intäkter kopplade till covid-19-arbetet.

2021 hade Närhälsan 104 vårdcentraler och barnavårdscentraler, 20 jourcentraler, 3 närakuter och 61 rehabmottagningar.

Några röster från verksamheten om året 2021:

 

Årsredovisningen i korthet

Covid-19

 • Året präglades av pandemin och snabba förändringar. Med 1 058 000 vaccindoser och 980 700 provtagningar bidrog vi i hög grad till arbetet med att stoppa pandemin.
 • Vi massvaccinerade på vårdcentraler och gemensamma vaccinationsmottagningar och samarbetade med andra aktörer i samhället för att lösa det utmanande uppdraget.
 • Det var svårt att hinna med det ordinarie uppdraget, framför allt besök till specialistsjuksköterskor, och fler patienter sökte oss för psykisk ohälsa med anledning av pandemin.

Produktion och tillgänglighet

 • Telefonsamtal

  Under året besvarade vi drygt 3,2 miljoner samtal till vårdcentralerna, en ökning med 8 % jämfört med 2020 och 25 % sedan 2019. Vår telefontillgänglighet låg under 2021 i snitt på 90 %.
 • E-tjänster

  I 1177 Vårdguidens e-tjänster hanterade vi 491 500 ärenden, vilket är 39 % fler än 2020.
 • Besök

  Vårdcentralerna genomförde tillsammans cirka 2 247 000 besök, en ökning med 3,6 %. På rehabmottagningarna genomfördes cirka 728 000 besök, vilket är 6,8 % fler än 2020.
 • Närhälsan Online

  På vår gemensamma mottagning Närhälsan Online genomfördes cirka 37 100 digitala vårdmöten, en minskning med 6 %, men en ökning med 82 % sedan 2019.

Medarbetare

 • 2021 var vi 5780 medarbetare på Närhälsan.
 • Cirka 90 nettoårsarbetare anställdes för att arbeta med PCR-provtagning och vaccinering.

Listade

 • Närhälsans vårdcentraler hade vid årsskiftet 979 000 listade patienter och vår marknadsandel är 56,2 %.

Ekonomi

 • Vi hade en omsättning på cirka 5,9 miljarder kronor.
 • Årets resultat, 366 miljoner, utgör 6,2 % av omsättningen, och blev högre än det budgeterade resultatet på 0 kronor. Resultatet beror på de intäkter vi fått för provtagning och vaccinationer.
 • Vårdcentralernas resultat blev 376 miljoner kronor, och rehabmottagningarnas -10 miljoner kronor. Rehabs minusresultat är kopplat till den lägre produktionen under pandemin.

Förbättringsarbete

 • På Närhälsan arbetar vi med ständiga förbättringar och under 2021 påbörjade mottagningarna ett arbete för att förbättra omhändertagandet av patienter med hypertoni.
 • Några av vårdcentralerna påbörjade ett pilotprojekt, så kallad integrerad beteendehälsa, IBH, för att erbjuda högre tillgänglighet och hög kvalitet för patienter med psykisk ohälsa.
 • Under året pågick cirka 315 forsknings- och utvecklingsprojekt på Närhälsan.
 • Mycket hände på digitaliseringområdet. Bland annat deltog vi i ett pilotprojekt för monitorering i hemmet, så kallad egenmonitorering, där patienten själv mäter exempelvis sitt blodtryck och har en strukturerad kontakt med vårdcentralen.
 • I appen Närhälsan Online kan invånarna nu ha digitala vårdmöten med sin egen vårdcentral eller rehabmottagning. Sedan tidigare finns i appen vårdcentralernas gemensamma mottagning.
 • I vår nya kundundersökning via sms fick vi in 122 000 svar från patienter som besökt oss. Det är värdefull återkoppling som vi använder i vårt förbättringsarbete.

Hälsning från Jörgen Thorn, primärvårdsdirektör:

- Tack alla patienter och listade på Närhälsan för ert förtroende, och tack alla medarbetare för det fantastiska arbete ni gjort under 2021!


Senast uppdaterad: 2022-02-10 14:45