Chefläkaren svarar på frågor om vaccinationen mot covid-19

Publicerad:

Vilka tillhör riskgrupp och får förtur? Måste jag vara listad där jag vaccinerar mig? Hur kan äldre som vaccinerats bli sjuka? Ska gravida vaccinera sig nu i fas 3? Här svarar Monica Radeberg, samordnande chefläkare på Närhälsan.

- Först vill jag säga att det går bra och det går framåt med vaccinationerna. Just nu är många av våra vårdcentraler i det vi kallar fas 3. Några håller på att avsluta fas 2 och så småningom kommer vi att glida in i fas 4.

Alla som är 60 år och äldre har möjlighet att på flertalet av våra vårdcentraler boka en vaccinationstid. Det finns lediga tider på många av våra mottagningar, så kika runt och kolla var du kan boka en tid.

- Jag ska försöka svara på några av de frågor som ni har skickat in:

Vem räknas till riskgrupp, och får de förtur?

- Enligt Västra Götalandsregionens vaccinationsplan, som Närhälsan följer så är det en fördelning i fas 3 vilka sjukhusen respektive vårdcentralerna vaccinerar. Och om man ska förenkla det hela - sjukhusen vaccinerar de patienter som har en riskdiagnos och som de har behandlingskontakten med. Och det gäller i bägge de åldersintervall som anges i fas 3, 60-64 och 18-59.

- För vårdcentralernas del så går vi efter ålder, och då är det äldst först, med eller utan riskdiagnos. Åldern är den starkaste riskfaktorn för sjukdom och död i covid-19.

Varför har vårdcentralerna kommit så olika långt?

- Jag förstår att det kan upplevas som väldigt frustrerande. Det beror på många orsaker, bland annat att vi inte själva styr hur många doser vi får till varje vårdcentral, utan det sköts centralt i Västra Götalandsregionen och skickas ut till vårdcentralerna. Och det kan också bero på hur den enskilda vårdcentralens listning ser ut i de olika åldersgrupperna.

Måste jag vara listad där jag vaccinerar mig?

- Där är svaret nej. Du kan söka upp en ledig tid, oavsett om du är listad på den vårdcentralen eller inte. Men du måste vara i rätt ålder som den vårdcentralen just då vaccinerar.

Hur kan äldre som blivit vaccinerade ändå blivit sjuka i covid-19?

- Det här gäller alla vaccin, de har inte ett hundraprocentigt skydd. Och detsamma gäller för covidvaccinet. Man kan alltså bli smittad trots att man är fullvaccinerad. Men - oftast blir det då en lindrigare sjukdom. Vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom.

- Många undrar ju då, vågar jag krama mina barnbarn? Ja, om du är fullvaccinerad och känner dig frisk, och ditt barnbarn är friskt så skulle jag nog säga att du kan våga göra det. Men jag vill också skicka med att tänk efter och kolla upp om ditt barnbarn är friskt, för just nu har vi en smittspridning på många skolor i regionerna, det är många skolbarn som blir sjuka. Så ha lite koll på det också.

Ska gravida vaccineras i fas 3?

- Förra veckan informerade Folkhälsomyndigheten att gravida med andra riskfaktorer kan vaccineras mot covid-19 och att det ska ske i fas 3. Det är olika sjukdomar som man har definierat som andra riskfaktorer och det inkluderar också gravida kvinnor som är över 35 eller har ett BMI över 30. Då räknas det som en riskgraviditet.

- Det är barnmorskan på mödrahälsovården som man har kontakt med som avgör om den gravida kvinnan behöver vaccineras under fas 3. Man samråder självklart också med läkare vid behov. Och vaccinationen kommer att ske på något av sjukhusens vaccinationsmottagningar. Mödrahälsovården håller på att ta fram ett informationsmaterial om detta, riktat till gravida kvinnor. Så det är under utarbetande.

- Det var frågorna för den här gången. Ta vara på er och på återhörande framöver!

Följ Närhälsan på Facebook