Chefläkaren svarar på frågor om vaccineringen i Närhälsan

Uppdaterad:
Publicerad:

Tack för alla frågor om vaccineringen som skickats in efter vår inbjudan via Närhälsans Facebook-konto. I filmen svarar Monica Radeberg, samordnande chefläkare, på några av dem.

Här följer svar från Monica Radeberg på samtliga frågor som kommit in:

Förstår inte hur vårdcentraler på bara några kilometers avstånd kan ligga så olika till med vaccinationen. Bor i södra Göteborg, där jag är registrerad är man på 80+och där grannen är registrerad är man på 75 +

SVAR: En av anledningarna till att det blir ojämnt är att vårdcentralerna har olika antal listade äldre och olika antal listade av dem som redan är vaccinerade i fas 1. En annan anledning är att storlekarna på förpackningarna med vaccin är standardiserade. En vårdcentral med få äldre kommer därför längre på sin lista när de får en leverans än vad en vårdcentral med många äldre gör.

Jag är 66 år och tillhör Källstorps vårdcentral i Trollhättan. Där vacc man nu 75-80-åringar enl deras hemsida. Jag hoppas att det ska gå fortare nu ner i åldrarna när man får ökade mängder vaccin! Är jag för optimistisk om jag förväntar mig en första dos i slutet av april?
Får man med sig någon form av vaccinationsbevis efter första vaccinationen?

SVAR: Målet är att alla som i år fyller 65 år eller är äldre skall ha fått möjlighet att få dos 1 senast 16 maj. Vid vaccinationstillfället får du med dig ett vaccinationskort, där det står vilken vaccinsort du fått. På många ställen får du också där en tid för dos 2.

Jag är 77 år i år .... hur kontaktas jag. Fick brev i februari sen har jag inte hört nåt

SVAR: Alla som i år är 75 år eller äldre blir kontaktade, men vårdcentralerna har kommit lite olika långt. Om du inte har blivit kontaktad under april månad kan du ringa din vårdcentral.

Jag är född 1943. När får vi vaccination. Vart listar jag mig. Kan jag få annat vaccin än Astra Cenika?

SVAR: Jag kan inte svara på exakt hur det blir på var och en av våra 104 vårdcentraler, utan får be dig hålla utkik på din vårdcentrals hemsida, där det kommer att stå när det är dags för din åldersgrupp. Eller lyssna av telefonmeddelandet.  Det går inte att välja vilket vaccin man ska få. Tackar man nej förlorar man sin förtur i fas 2 och får själv boka in sig fas 4, när allmänheten vaccineras.

Senaste informationen på NH Eriksberg uppdaterades den 1 april. Nu är det den 7:e. Informera mera!

SVAR: Informationen stämmer förmodligen, även om datumet då den skrevs är några dagar gammal. Nu ser jag att sidan i alla fall har uppdaterats, sedan du ställde din fråga.

Är 79 år men har ännu ej fått tid för vaccination.

SVAR: Alla som i år är 75 år eller äldre blir kontaktade, men vårdcentralerna har kommit lite olika långt. Om du inte har blivit kontaktad under april månad kan du ringa din vårdcentral.

När får 54 åringarna vaccin när man har diabetes och har fetma

SVAR: Denna grupp tillhör fas 3. Just nu vaccinerar vi i fas 2. Det finns ännu inget exakt datum när VGR börjar med fas 3. Vi återkommer med mer information när detta finns.

Hej! När får vi födda 1948, alltså blir 73 år i år chans att bli vaccinerade på Eriksbergs vårdcentral?

SVAR: På vårdcentralens hemsida står hur lång man kommit med vaccinationerna och vilken åldersgrupp som vaccineras. Så håll utkik där regelbundet.

Hur görs åldersindelningen i de olika vaccin-grupperna? Går man efter födelseår eller födelsedatum?

SVAR: Vi går efter födelseår. I fas 2 är gruppen 65 år och äldre indelade i 5-årsintervaller – 65-69 år / 70-74 år /75-79 år /80-84 år/ 85+.

Jobbar hos en man som förlorat sin legitimation och hans åldersgrupp är aktuell nu. Måste man ha legitimationen med till vårdcentralen när man blir vaccinerad? Tänker att han är känd där sedan tidigare då han byter katetern där varannan månad.

SVAR:  Generellt sett ska man kunna legitimera sig, men hör med vårdcentralen hur de bedömer just det här fallet.

Är 70 år strax född 1951 står äv på väntelista för vaccinering. Kan hoppa in med kort varsel både jag o min make född 1949. Väntar ivrigt på att bli vaccinerad. Det går så fruktansvärt långsamt i Sverige just för att alla pensionärer om man inte tillhör de alkra äldsta ska bpka tid med bank id o internet. Hur många har någonsin loggat in på vårdens sidor? Varför så krångligt?

SVAR: En del vårdcentraler erbjuder bokning via webben, och en del ringer upp även 70-plussare. Du kan också ringa själv, när det är dags för din åldersgrupp. Håll utkik på din vårdcentrals hemsida om vad som gäller just där.

Jag är 46 år och har fått min dos 1 av Astras vaccin, vad händer om man kommer fram till att vi ej skall ha dos 2 av Astra ? Får vi något annat vaccin som dos 2 ?

SVAR: Vi inväntar Folkhälsomyndighetens bedömning om Astra Zenecas vaccin skall användas /eller inte användas för gruppen < 65 år framöver och detta gäller också hur vi skall göra med personer som fått dos 1 av Astra Zenecas vaccin och är <65 år. Vi får återkomma när det finns info.

När kan jag som är född 1949 kan vaccinera mig? Jag bor i Stenungsund. Tacksam för svaret.

SVAR: Det du kan göra är att hålla utkik på din vårdcentrals hemsida för att se när det är dags för dig. Eller lyssna av vårdcentralens telefonmeddelande

Jag vill veta mer om fas 3: "Du som har svårt att följa råd om minskad smittspridning". Kommer man behöva bevisa på något sätt att man tillhör den gruppen, och isåfall hur? Jag tänker framförallt på personer med psykiska funktionsnedsättningar, som har beviljats boendestöd (enligt socialtjänstlagen). De som jobbar som boendestödjare kommer att ingå i fas 2, men vi brukare då?

SVAR: Vi återkommer lite längre fram med mer information om hur man bokar i fas 3. Personer som är 18 år och äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ingår i fas 2 och vaccineras preliminärt i maj.

Hur vet man om man är i en riskgrupp?? Är morbidlyobese

SVAR: Vi återkommer med mer information längre fram angående vilka som tillhör riskgrupp för covid-19 och var de ska vaccineras.

1. Hur ska information ske när det är dags för vaccination? Född 1950.
2.
Varför vaccineras inte en yngre anhörig till den som är 80+ och inte har hemvård osv.

SVAR: 1. Håll utkik på din vårdcentrals hemsida, eller lyssna av telefonmeddelandet. 2. Det är bara hushållskontakter till personer med hemtjänst som vaccineras i samma fas. Övriga som inte själva tillhör en riskgrupp behöver vänta lite till, så att alla i riskgrupp får sitt vaccin först.

Jag väntar på erbjudande om vaccinering. Varför väljer vårdcentralerna inte att skicka erbjudande om vaccinering med Kivra? Det är ju 40% av svenskarna som har Kivra. Nu verkar det som att de flesta vårdcentralen skickar snigelpost (Det tar ju en vecka med vanligt brev och Närhälsan kan ju spara lite pengar! Hans79

SVAR: Jag vet tyvärr inte om Västra Götalandsregionen har möjlighet att använda Kivra, men det kan vara något att undersöka. De flesta vårdcentraler använder i första hand telefonsamtal, sms eller 1177 Vårdguidens e-tjänst för att kommunicera om vaccineringen, då det går snabbast. Om de inte lyckas nå någon listad på det sättet, så skickar de ett vanligt brev till den personen. 

Jag anses vara i riskgrupp när det gäller säsongsinfluensan(kraftigt överviktig, högt blodtryck) men hur vet jag om jag räknas som det vad gäller detta vaccinet? Jag är 57 år.

SVAR:  Denna grupp tillhör fas 3. Just nu vaccinerar vi i fas 2. Det finns ännu inget exakt datum när VGR börjar med fas 3. Vi återkommer med mer information när detta finns

Född 50 och tillhör Heimdal. När får jag vaccin?

SVAR: Jag kan dessvärre inte svara specifikt för varje vårdcentral, utan får be dig hålla utkik på din vårdcentrals hemsida, där det kommer att stå när det är dags för din åldersgrupp. Eller lyssna av telefonmeddelandet.

När får vi vaccin min man är 71 jag 65

SVAR: Jag kan dessvärre inte svara specifikt för varje vårdcentral, utan får be dig hålla utkik på din vårdcentrals hemsida, där det kommer att stå när det är dags för din åldersgrupp. Eller lyssna av telefonmeddelandet.

Hur länge ska jag vänta, född 1947, tillhör Södra Torget! 

SVAR: Jag kan dessvärre inte svara specifikt för varje vårdcentral, utan får be dig hålla utkik på din vårdcentrals hemsida, där det kommer att stå när det är dags för din åldersgrupp. Eller lyssna av telefonmeddelandet. 

Bor i Lysekil född -47 när blir jag vaccinerad kontaktar ni mig ?

SVAR: Jag kan dessvärre inte svara specifikt för varje vårdcentral, utan får be dig hålla utkik på din vårdcentrals hemsida, där det kommer att stå när det är dags för din åldersgrupp. Eller lyssna av telefonmeddelandet.

Vi har skrivit upp oss på Närhälsan i Vara, men bor i en annan kommun. Hur blir det för oss då, räknas vi in på den närhälsan/vårdcentralen vi är uppskrivna på eller hemkommunens?
Och blir vi uppringda, så visas uppringarens telefonnummer korrekt? För så mycket konstiga nummer, som ringer, så vågar vi inte svara ens!

SVAR: Varje vårdcentral ansvarar för att vaccinera sina listade invånare i fas 1-3, och din vaccinationsdos kommer att finnas på din vårdcentral. Går du till en annan vårdcentral så använder du en dos som är avsedd för en annan invånare. Skulle du exempelvis vara bosatt på annan ort under en längre tid, och har svårt att ta dig till din vårdcentral, så får vi försöka lösa det, men det ska inte vara huvudspåret.
Vårdcentralerna ska inte ringa från dolda nummer, utan visa vilket nummer de ringer ifrån.

Det skrivs att ni drastiskt minskat vaccinera vårdpersonal med Astra Z till förmån för oss äldre. Varför? Vi är knappast en smittodrivande grupp. Vi är lydiga och håller oss hemma. Vårdpersonalen måste vara mitt i smittohärdarna och blir lätt spridare av mer smitta. De är ju samhällsbärare på flera plan. Ni borde prioritera vårdpersonalen om det nu finns AZ. För det kan väl inte vara så att ni inte vågar ge dem detta vaccin...?

SVAR: Vårdpersonalen är (i de flesta fall) yngre än 65 år, och Astra Zenecas vaccin ges i nuläget bara till 65+ i Sverige.

Tar man hänsyn till att en del har sjukdomar? Inte endast ålder som gäller hoppas jag?

SVAR: Ålder bedöms vara den största risken, och när alla från 65 år och uppåt är vaccinerade så är det personer yngre än 65 med riskfaktorer som vaccineras (Fas 3).

Kallas äkta par tillsammans årtal, 46 och 49

SVAR: Om ni ingår i samma 5-årsintervall (t ex 75-79 eller 70-74 år), nämn det när ni bokar så försöker vårdcentralen lösa att ni kan komma samtidigt.

Fas 4, Uddevalla. 47 år. Kommer även fas 4 vaccineras utefter ålder? Kommer man hinna få en första dos innan juli som det ser ut med tillgång just nu?

SVAR: Det är inte beslutat än om det blir åldersindelning i fas 4. Mer information kommer om det längre fram. Just nu är målet att alla under 65 år ska ha fått erbjudande om dos 1 senast 15 augusti.

Bor i Ulricehamn o undrar om ni kan säga på ett ungefär när det blir dags för vaccination för 65 år+.

SVAR: Jag kan dessvärre inte svara specifikt för varje vårdcentral, utan får be dig hålla utkik på din vårdcentrals hemsida, där det kommer att stå när det är dags för din åldersgrupp. Eller lyssna av telefonmeddelandet.

Varför kan inte alla regioner ha samma rutiner när det gäller vaccinering?! Som det är nu blir man ju helt snurrig i huvudet och vet varken ut eller in!! Blir man uppringd eller inte?? Måste jag själv leta efter tiden för bokning ??

SVAR: Alla som i år är 75 år eller äldre blir kontaktade, men vårdcentralerna har kommit lite olika långt. Om du inte har blivit kontaktad under april månad kan du ringa din vårdcentral.  En del vårdcentraler ringer även lägre åldrar, och många har webb- eller telefonbokning. Håll utkik på din vårdcentrals sida vad som gäller.

Kan man få sitt vaccin på annan vårdcentral inom närhälsan i västra götalansregionen än där man är listad?

SVAR: Varje vårdcentral ansvarar för att vaccinera sina listade invånare i fas 1-3, och din vaccinationsdos kommer att finnas på din vårdcentral. Går du till en annan vårdcentral så använder du en dos som är avsedd för en annan invånare. Skulle du exempelvis vara bosatt på annan ort under en längre tid, och har svårt att ta dig till din vårdcentral, så får vi försöka lösa det, men det ska inte vara huvudspåret.

Bor i Vårgårda när börjar dom vaccination för 70+ jag är född 1950 och maken 1947

SVAR: Jag kan dessvärre inte svara specifikt för varje vårdcentral, utan får be dig hålla utkik på din vårdcentrals hemsida, där det kommer att stå när det är dags för din åldersgrupp. Eller lyssna av telefonmeddelandet.

Kan jag få vaccin när min man får sitt. Han är född -48 och jag -51.

SVAR: Om ni ingår i samma 5-årsintervall (t ex 70-74 år), nämn det när ni bokar så försöker vårdcentralen lösa att ni kan komma samtidigt.
 

Jag vågar inte ta Astras vaccin. Hur gör man då? Fattar att jag får vänta, men skall jag ringa själv och höra om annat vaccin finns senare? Född 1952

SVAR: Om man tackar nej till en vaccinsort så förlorar man sin förtur i fas 2 och får själv ansvara för att boka in sig i fas 4.Det finns tyvärr i nuläget några garantier för att man kan välja vaccin i fas 4 heller.
 

Ang Solgärde vårdcentral står sedan över en vecka tillbaka att dom vaccinerar 75 år och äldre och att man kan boka via 1177 men där tomt har inte funnits en ledig tid på hela tiden , hur har dom 75+ som ni tydligen har vaccinerat bokat sig.

SVAR: Om du inte hittar några lediga webbtider så kan du, enligt Solgärdes hemsida, ringa dem, välja knappval 7 och registrera dina uppgifter (följ instruktionerna) så ringer de upp när de har en vaccinationstid att erbjuda.

Bor i Karlsborg o undrar om ni kan säga på ett ungefär när det blir dags för vaccination för 65 år+.

SVAR: Jag kan dessvärre inte svara specifikt för varje vårdcentral, utan får be dig hålla utkik på din vårdcentrals hemsida, där det kommer att stå när det är dags för din åldersgrupp. Eller lyssna av telefonmeddelandet.

Kommer vi få vaccin snart f50 f48 ? Bor i Borås. Var bokar vi tid ?

SVAR: Det kan se lite olika ut på olika vårdcentraler, när det är dags för er. Jag får be dig hålla utkik på din vårdcentrals hemsida, där det kommer att stå när det är dags för din åldersgrupp och hur ni bokar. Eller lyssna av telefonmeddelandet.

Ringer ni även upp de som är födda 1949?

SVAR: Vårdcentralerna ska kontakta alla som är 75 år eller äldre. En del ringer även till yngre åldersgrupper, men många uppmanar till att boka sig via webben eller ställa sig i vaccinationskö genom att ringa vårdcentralen. Läs på din vårdcentrals hemsida vad som gäller just där.

Hur blir man kallad? tillhör fas3.

SVAR: Vi håller på att samordna oss med sjukhusen just nu, och får återkomma med mer information om fas 3, t ex var man ska vaccineras och hur man blir kallad/bokar tid.

Jag är i riskgrupp. Övervikt. Sonen och maken har covid nu. Varför har man inte prioriterat riskgrupperna? Jag dör av skräck medan jag väntar på symtom.

SVAR: Hög ålder är främsta riskfaktorn, och därefter vaccineras personer med andra riskfaktorer, det blir i fas 3. Vi återkommer med mer information gällande fas 3. Jag hoppas sonen och maken kryar på sig och att du klarar dej. Kom ihåg att rekommendationen för hushållskontakt till en person med konstaterad covid-19 är att man skall provta sig dag 5-7 även om man inte har symtom. Du bokar själv tid för provtagning på din vårdcentral

Kan man få vaccinet hemma, svårt att gå

SVAR: Jag tycker att du skall kontakta din vårdcentral för rådgivning kring detta och hur vi kan hjälpa till på bästa sätt

Hur många 80+ bor i Västra GR att ni fortfarande vaccinerar 80+ ?? Ofattbart!! Hur säkert är Astras Z. vaccin /blodproppar/??? Tacksamt för svaret.

SVAR: Vad jag kan se var det vid årsskiftet 20/21 drygt 89 000 invånare i VGR som var 80+. Vårdcentralerna har hunnit olika långt i dom femårsintervall som vi just nu vaccinerar i under fas 2. Gällande Astra Zenecas vaccin så bedömer både svenska och europeiska läkemedelsmyndigheter det som ett vaccin där fördelarna med ett bra skydd mot allvarlig covid-19 infektion överväger riskerna med biverkningar – i detta fall blodpropp. Utredning pågår för att hitta bakomliggande mekanismer  

Varför finns det inga listor där vi kan skriva upp våra namn för intresse av vaccinet? Alla kanske inte kommer och vem får då vaccinet som de tagit fram? Det sas att vi 70+ skulle kunna detta men inte har vår vårdcentral detta

SVAR: Den information jag fått till mej är att många vårdcentraler har reservlistor för doser som av en eller annan orsak inte kunnat användas under dagen. I första hand skall dessa doser användas till personer i den aktuella åldersintervallet som vårdcentralen just då vaccinerar i – och andra hand till nästa åldersintervall.

Varför har andra vårdcentralen vaccin o inte närhälsan

SVAR: Västra Götalandsregionen gör ingen skillnad mellan privata och Närhälsans vårdcentraler när det gäller tilldelning av vaccin. Vårdcentralerna får just nu vaccin utifrån hur många äldre de har listade. Leveranserna har varit ganska små, men börjar öka nu, och vi vaccinerar med allt vaccin vi får.

På Solgärde vårdcentral står nu att 46 och tidigare kan boka tid via 1177 eller ringa till vc. Men via 1177 så finns inga bokningsbara tider. Det verkar som att vc ringer upp, men det står inget på vc hemsida att detta sker.

SVAR: Enligt Solgärdes hemsida kan du ringa dem, välja knappval 7 och följa instruktionerna, så ringer de upp när de har en vaccinationstid att erbjuda.

Räknas allergi och högt blodtryck, som riskgrupp? (frågar åt en anhörig) Kallas man Isåfall av Närhälsan?

SVAR: Allergi ingår inte i riskdiagnos. Högt blodtryck finns angivet som risk diagnos för allvarlig covid-19. Dessa personer kommer att vaccineras i fas 3 om man är yngre än 65 år. Håll utkik på din vårdcentrals hemsida där kommer det finnas information när det är dags. Eller lyssna av vårdcentralens telefonmeddelande

jag är född 67 när blir man vaccinerad och hur når ni mig

SVAR: Om du inte har några riskfaktorer så ingår du i fas 4, när allmänheten 18-59 år vaccineras. Din vårdcentral kommer att informera när det är dags att boka, så håll utkik på hemsidan. Preliminär start för fas 4 är just nu i juni.

Kan inte regionen göra som andra regioner uppdatera info om vilka som vaccineras just nu! I andra regioner har de startat med 70-74 år för vaccination. Varför ligger ni efter i denna region? Bättre info, tack!

SVAR: Alla Närhälsans vårdcentraler har information på sin hemsida om vilken åldersgrupp som vaccineras nu. Det kan variera lite hur långt man har kommit, beroende på hur mycket vaccin de fått, men en del är nere på 70-74 år nu.

Född 1944, väntar på vaccin, när? Står att ni ringer upp 46 o tidigare.
SVAR: Jag kan dessvärre inte svara specifikt för varje vårdcentral, utan får be dig hålla utkik på din vårdcentrals hemsida, där det kommer att stå när det är dags för din åldersgrupp. Eller lyssna av telefonmeddelandet.

Jag är född1948. Bor i Lysekil. När blir jag vaccinerad?

SVAR: Jag kan dessvärre inte svara specifikt för varje vårdcentral, utan får be dig hålla utkik på din vårdcentrals hemsida, där det kommer att stå när det är dags för din åldersgrupp. Eller lyssna av telefonmeddelandet.

Hej undrar när skall vaccinera de 70-74 år o hur bokar man tid ?

SVAR: Jag kan dessvärre inte svara specifikt för varje vårdcentral, utan får be dig hålla utkik på din vårdcentrals hemsida, där det kommer att stå när det är dags för din åldersgrupp. Eller lyssna av telefonmeddelandet.

Väntar på vaccinering. Är 69 år i april?

SVAR: Jag kan dessvärre inte svara specifikt för varje vårdcentral, utan får be dig hålla utkik på din vårdcentrals hemsida, där det kommer att stå när det är dags för din åldersgrupp. Eller lyssna av telefonmeddelandet.

Hvarför tar man inte hensyn til riskgrupper, man går enbart efter ålder???

SVAR: Hög ålder är främsta riskfaktorn, och därefter vaccineras personer med andra riskfaktorer, det blir i fas 3. Vi återkommer med mer information gällande fas 3.

Hej ! jag undrar när ska ni vaccinera de 66 åringar? ska ni kalla lr ska man anmäla sig ?

SVAR: Jag kan dessvärre inte svara specifikt för varje vårdcentral, utan får be dig hålla utkik på din vårdcentrals hemsida, där det kommer att stå när det är dags för din åldersgrupp. Eller lyssna av telefonmeddelandet.

Följ Närhälsan på Facebook