Distriktssköterska från Närhälsan tilldelas forskningsmedel för nationell postdok

Uppdaterad:
Publicerad:
Kvinna som ler

Under våren fattade Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) beslut om medel för tjugofem nationella postdok-projekt. Ett av dem tilldelas Närhälsans Malin Östman, distriktssköterska och FoU-strateg från Källstorp vårdcentral. Hennes projekt fokuserar på sjuksköterskors kommunikation och bedömning i primärvården.

Malin tilldelas 2 000 000 kronor för att forska på heltid i två år, under perioden 2023–2024, med sitt postdok-projekt: Patientens första kontakt i primärvården- sjuksköterskors kommunikation och första bedömning.

– Det är helt otroligt att jag har blivit beviljad postdok medel för två år från FORTE. Det är ändå ganska fantastiskt, av oss tjugofem som blivit beviljade postdok medel så kommer tjugofyra från Universitet, Högskolor och Forskningsinstitut och enbart en från annan verksamhet, jag från Västra Götalandsregionen, berättar Malin Östman.

Forskningen kommer att ske i samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Mälardalens universitet och Högskolan i Borås. Datainsamlingen ska pågå på vårdcentraler i primärvården i Västra Götalandsregionen och deltagarna i projektet är främst sjuksköterskor och patienter från Närhälsan.

Forskningen ger betydelsefull kunskap

Syftet med Malins forskning är att undersöka principer och målkonflikter i sjuksköterskors kommunikation och initiala bedömning i relation till prioriteringar och tillgänglig vård i primärvården. Forskningen kommer att generera viktiga kunskaper som kan implementeras i diverse vårdprocesser i framtiden.

– I primärvården är sjuksköterskors kommunikation en viktig förutsättning för den initiala bedömningen och prioriteringen av patientens behov, som styr fortsatt vård och omhändertagande. Här finns behov av kunskap om grundprinciper för sjuksköterskors kommunikation och bedömning, kunskaper som är viktiga att implementera i dessa vårdprocesser.

Postdok-projektet ger även Malin möjlighet att skapa en ny forskningslinje inom ett forskningsområde som skiljer sig från hennes tidigare forskning om kontinuitet i vården vid hjärtsvikt.

– Detta postdok-projekt ger mig möjlighet att få ytterligare erfarenhet, kunskap och ett omfattande forskningsnätverk.