Har du funderat över din alkoholkonsumtion?

Uppdaterad:
Publicerad:
Tre kvinnor som badat.

Alkohol påverkar alltid din kropp. Hur mycket din kropp kan klara av är individuellt och varierar utifrån ditt hälsotillstånd. Riskbruk av alkohol innebär förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.

Några hälsovinster med en minskad alkoholkonsumtion:

  • Bättre sömn (om du druckit alkohol somnar du lättare men sömnen försämras).
  • Bättre omdöme och koncentrationsförmåga.
  • Bättre minne och bättre humör.
  • Bättre relationer.
  • Färre baksmällor, mindre huvudvärk och magproblem.
  • Mer tid för fritidsintressen.
  • Mindre risk för övervikt (4 starköl = 10 bullar).
  • Minskad risk för olyckor.
  • Minskad risk för högt blodtryck, cancer, leversjukdomar och skador på hjärnan

Läs mer om hur du kan ändra dina alkoholvanor och hur kroppen påverkas på 1177.se