Kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund till personer i Västra Götaland födda 1960 och senare

Barn som vaccineras mot mässlingen

För att långsiktigt öka immuniteten bland befolkningen har regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) beslutat om att införa kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin), till utvalda grupper i Västra Götaland med osäker immunitet.

Vaccinationerna sker via vårdcentralerna inom Närhälsan. Erbjudandet om den kostnadsfria vaccinationen gäller från och med idag och under hela 2018.

– Åtgärden är förebyggande och långsiktig. Det nuvarande mässlingsutbrottet är begränsat och tanken med erbjudandet är att förhindra att liknande utbrott sker igen, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

Boende i Västra Götaland har generellt en god immunitet mot mässling, men det senaste utbrottet visar att det finns grupper som kan behöva vaccineras för att få ett fullgott skydd. De som kan få kostnadsfri MPR-vaccination är de som vistas varaktigt i Västra Götaland, är födda 1960, eller senare, och som av någon anledning inte har skydd mot mässling. Man är skyddad mot mässling om man tidigare haft sjukdomen eller är vaccinerad. Erbjudandet gäller också asylsökande vuxna samt personer som vistas i Västra Götaland utan nödvändiga tillstånd.

Turister på tillfälliga besök omfattas inte av erbjudandet, inte heller personer som är folkbokförda i andra regioner i Sverige utöver Västra Götaland.

Erbjudandet gäller en dos vaccin och regionstyrelsen räknar med en kostnad på maximalt 8,4 miljoner kronor.

– Olika undersökningar uppskattar att det kan finnas uppemot 40 000 personer i Västra Götaland som inte har fullgott skydd. Vi hoppas naturligtvis att nå så många av dem som möjligt med detta erbjudande, säger Ann Söderström.

De inom målgruppen som är osäkra på om de är immuna mot mässling och vill vaccinera sig uppmanas att ta kontakt med sin vårdcentral för att beställa en tid för vaccination.
 
Fakta: MPR-vaccination och mässling
En dos MPR-vaccin ger skydd mot mässling, påssjuka och röda hund hos cirka 90-95 procent av alla vaccinerade individer. Om en person redan har en immunitet mot mässling, men ändå får MPR-vaccin leder detta inte till några ytterligare biverkningar. Nyttan av MPR-vaccination till alla som inte har en känd immunitet kan sägas överväga av detta skäl. Att med blodprov undersöka immunitet mot mässling (tidigare genomgången mässling eller tidigare vaccination) rekommenderas inte före.

Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna idag. Immuniteten mot mässling i befolkningen i Sverige är generellt hög och de flesta är vaccinerade. Om någon insjuknar i mässling är risken mycket stor för smittspridning i samhället till ovaccinerade. Mässling kan orsaka svåra sjukdomssymtom och det finns en betydande risk för komplikationer för den enskilda individen, främst gäller detta små barn och vuxna.

Läs om mässling på webbsidan 1177.se