Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19

Förkylningsbesvär? Gå inte direkt till en vårdmottagning och använd inte webbtidbokning för dessa besvär. Ring oss eller 1177.

Behöver du söka vård för enklare besvär kan du boka ett videobesök med läkare, sjuksköterska eller psykolog i appen Närhälsan Online (läs här vad du kan söka för).

Har du en bokad tid sedan tidigare? Vid förkylningssymptom var vänlig avboka, så kontaktar vi dig för en ny tid. Om du är fri från förkylningssymptom är du välkommen på ditt bokade besök, om du inte har hört något annat från oss.

Planerade besök för patienter 70 år och äldre försöker vi i möjligaste mån genomföra digitalt eller genom hembesök. Vissa besök kan komma att skjutas upp. Om ditt besök påverkas så kontaktar vid dig. Såhär jobbar Närhälsan med covid-19

Har du allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Skydda dig och andra från smittspridning
Protect yourself and others

Information på svenska  Information in English

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د - dariاز ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ - farsiSuojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä - finska, Protégez-vous et protégez les autres contre la propagation du virus - franska保护自己及他人不受病毒的侵害 - kinesiskaد ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫ - pashtoChroń siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się zakażenia - polskaAdigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo - somaliskaProtégete y protege a las demás personas de la propagación de la infección - spanskaንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል - tigrinjaSchützen Sie sich und andere vor einer Infektion - tyska اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى- arabiska

Kunskapscentrum för sexuell hälsa samordnar Närhälsans deltagande på EuroPride

personal på närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa

Mellan den 14 och 19 augusti besöker EuroPride Göteborg. Närhälsan kommer att finnas på plats, och det är Kunskapscentrum för sexuell hälsa som fått i uppdrag att samordna deltagandet.

 -Under EuroPride kommer vi anordna flera seminarier, men också finnas representerade i EuroPride Park på Kungstorget i Göteborg med Närhälsans nya SRHR-buss. I bussen kan besökarna bland annat lära sig mer om och testa sig för gonorré. Vi kommer också att erbjuda cellprovtagning för alla med livmoderhals. Studier visar att transpersoner har sämre tillgång till cellprovtagning, vilket vi gör en insats för under EuroPride, säger Malin Askhamre, utvecklingsledare på Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa och projektledare för Närhälsans deltagande på EuroPride.

-Personalen i bussen kommer också svara på frågor, erbjuda ”första hjälpen” för sexuell hälsa och informera om vår hbtq-diplomering.

Sedan flera år erbjuder KSH hbtq-diplomering för verksamheter i VGR. Ni har nyligen uppdaterat utbildningen, vad är nytt?

-Tidigare har diplomering varit baserad på föreläsningar, och det vi har gjort nu är att ta in mycket mer självreflekterande övningar, vilka normer följer jag och vilka följer jag inte? Och hur påverkar det personerna jag möter i min professionella roll? Och likadant för verksamheten i stort, de får göra en så kallad nulägesanalys. Var befinner vi oss nu? Vilka områden behöver vi förbättra oss på? Det kan vara alltifrån bemötande, till fysiska struktur som till exempel hur tillgängliga väntrum och toaletter är. Sedan, utifrån nulägesanalysen, tar de sedan fram en handlingsplan.

-I och med förändringen i diplomeringen hoppas vi på att arbetet med ett normmedvetet förhållningssätt hålls vid liv och fortsätter, även efter att verksamheten genomgått själva diplomeringen och fortsätter med det dagliga arbetet. En handlingsplan blir ett sätt att skapa ägande och förankring av frågorna hos verksamheten, säger Malin Askhamre.

Handlar om att tillgängliggöra verksamheten för hbtq-personer.

-Vi vet från forskningen att hbtq-personer har mycket sämre hälsa, både fysiskt och psykiskt. Och särskilt utsatta är transpersoner. Och det beror inte på identiteten i sig, utan på positionen som normbrytare i det samhälle man lever i.  Ny statistik visar att 62% av alla icke binära personer undviker att söka vård när de behöver det, på grund av rädsla att bli kränkt eller dåligt bemött. Det är jättehöga siffror. Det dåliga bemötandet handlar bland annat om att bli ifrågasatt, kritiserad och inte få valt namn och pronomen respekterat.

-Vi har invånare som inte har samma tillgång till hälso- och sjukvård i den här regionen, och det måste vi förändra. Så där är hbtq-diplomeringen en direkt insats för att höja kunskapen och förbättra strukturerna i hälso- och sjukvården, säger Malin Askhamre. 

-En annan insats vi gör är ett utvecklingsarbete för att tillgängliggöra primärvården för transpersoner. Under EuroPride kommer vi att anordna en Open hearing kring utvecklingsarbetet ”Bota vårdcistemen” som baseras på workshops där målgrupperna deltagit. Målgrupperna får själva definiera problemen, och hur de kan åtgärdas, säger Victoria Tauson utvecklingsledare på Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

Vad kan jag själv, och min verksamhet, göra i vardagen för att börja arbeta med de här frågorna?

-Ett första steg kan vara försöka se vilka normer som finns runt om kring en, och vad dom betyder för en själv och för andra. Vad innebär normerna för begränsningar? Konkreta tips är Normspelet och Normino, som är två spel som ger dig möjlighet att reflektera av dina egna normer och förhållningssätt, säger Victoria Tauson. *

-Normmedvetenhet handlar också om att förstå att normer existerar, oavsett om jag följer dem eller inte. Och om jag inte är medveten om det så riskerar jag att förstärka och reproducera begränsande normer. Ett konkret tips är också att inse att det kan vara jobbigt att göra upp med sina egna normer och värderingar, och att inse att man kanske ibland omedvetet behandlat människor fel.

-För vårdpersonal så är också tipset att se till att skaffa den konkreta kunskapen kring SRHR och hbtq-personer, annars är det lätt att ansvaret läggs över på patienten att utbilda om dessa frågor, och det är inte meningen, säger Victoria Tauson.

-Inför EuroPride kommer vi ha gemensamma förberedelser för Närhälsans personal som kommer arbeta under veckan. Där är det viktigt att tydliggöra att EuroPride är hbtq-personernas forum och vi befinner oss där som skyldighetsbärare. Det medför ett ansvar, vi kan inte bara vara där och se glada ut utan att ha något i ryggen. Vad gör vi för att förbättra livet för hbtq-personer i Västra Götalandsregionen? Det är oerhört viktigt att vi förstår vilket forum vi befinner oss i, säger Malin Askhamre.

*Normspelet är framtaget av Kunskapscentrum för jämlik vård tagit fram. Normino är framtaget av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa tillsammans Pedagogiskt centrum på Göteborgsregionens kommunalförbund.

EuroPride 2018

EuroPride kommer till Göteborg den 14-19 augusti 2018. Festivalen riktar sig i första hand till hbtq-personer i Göteborg och Västra Götalandsregionen, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt.

Läs mer om EuroPride på westpride.se


Senast uppdaterad: 2019-10-18 14:01