Så här gick det för Närhälsan 2016

Uppdaterad:
Publicerad:

Närhälsan är Västra Götalandsregionens egen offentligt drivna primärvård och med över 400 mottagningar är vi störst i Sverige på primärvård. Här kommer en kort sammanfattning av hur det gick för oss 2016.

Ekonomiskt resultat

Det totala resultatet för Närhälsan blev 41,3 miljoner kronor, vilket är 0,7 procent av omsättningen på 6 miljarder.

Resultatet är i nivå med 2015, men bättre än budgeterat beroende på att vi sent på året fick statliga medel som inte var förväntade.

Många av de vårdcentraler som hade problem 2015 har nu vänt trenden och fler går med överskott jämfört med föregående år. Under 2016 stängde vi fem vårdcentraler.

Tillgänglighet

Mål och resultat Gynekologi

Vårdgaranti – första besök inom 90 dagar, resultat: 98 %

Mål och resultat Barn- och ungdomsmedicin

Vårdgaranti – första besök inom 90 dagar, resultat: 93 %

Mål och resultat 1177 Vårdguiden på telefon

Medelväntetid högst 5 minuter, resultat 13:59 minuter
85% av samtalen ska besvaras, resultat: 66 %

Mål och resultat Vårdcentral

Vårdgaranti - kontakt samma dag, resultat: 86 %
Vårdgaranti - läkarbesök inom 7 dagar, resultat: 91 %

Allt fler patienter bokar via webben

I takt med att fler mottagningar öppnat upp för tidsbokning via hemsidan är det fler patienter som väljer den möjligheten. Nu är vår ambition att öka utbudet av tider.

Fler nyutexaminerade specialistläkare stannar

Vi hade i slutet av året närmare 300 ST-läkare (legitimerade läkare som utbildar sig genom specialisttjänstgöring), vilket är fler än någonsin. Andelen som är kvar i Närhälsan ett år efter erhållet specialistbevis har ökat sedan 2015.

KORTA FAKTA

Antal medarbetare: 6 128
Antal besök vårdcentral: 2 563 000
Antal besök rehab: 756 900
Antal besök best. primärvård: 533 700
Besvarade samtal till 1177 Vårdguiden: 639 500