Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Under påskhelgen när vårdcentralerna är stängda har jourcentralerna öppet, med öppettider som på vanlig lördag-söndag. 

Behöver du söka vård för enklare besvär kan du boka ett videobesök med läkare, sjuksköterska eller psykolog i appen Närhälsan Online (läs här vad du kan söka för).

Information om coronavirusinfektion covid-19

Förkylningsbesvär? Gå inte direkt till en vårdmottagning och använd inte webbtidbokning för dessa besvär. Ring oss eller 1177.

Har du en bokad tid sedan tidigare? Vid förkylningssymptom var vänlig avboka, så kontaktar vi dig för en ny tid. Om du är fri från förkylningssymptom är du välkommen på ditt bokade besök, om du inte har hört något annat från oss.

Planerade besök för patienter 70 år och äldre försöker vi i möjligaste mån genomföra digitalt eller genom hembesök. Vissa besök kan komma att skjutas upp. Om ditt besök påverkas så kontaktar vid dig. Så här jobbar Närhälsan med covid-19

Har du allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Skydda dig och andra från smittspridning
Protect yourself and others

Information på svenska  Information in English

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د - dariاز ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ - farsiSuojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä - finska, Protégez-vous et protégez les autres contre la propagation du virus - franska保护自己及他人不受病毒的侵害 - kinesiskaد ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫ - pashtoChroń siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się zakażenia - polskaAdigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo - somaliskaProtégete y protege a las demás personas de la propagación de la infección - spanskaንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል - tigrinjaSchützen Sie sich und andere vor einer Infektion - tyska اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى- arabiska

Så här gick det för Närhälsan 2016

Närhälsan är Västra Götalandsregionens egen offentligt drivna primärvård och med över 400 mottagningar är vi störst i Sverige på primärvård. Här kommer en kort sammanfattning av hur det gick för oss 2016.

Ekonomiskt resultat

Det totala resultatet för Närhälsan blev 41,3 miljoner kronor, vilket är 0,7 procent av omsättningen på 6 miljarder.

Resultatet är i nivå med 2015, men bättre än budgeterat beroende på att vi sent på året fick statliga medel som inte var förväntade.

Många av de vårdcentraler som hade problem 2015 har nu vänt trenden och fler går med överskott jämfört med föregående år. Under 2016 stängde vi fem vårdcentraler.

Tillgänglighet

Mål och resultat Gynekologi

Vårdgaranti – första besök inom 90 dagar, resultat: 98 %

Mål och resultat Barn- och ungdomsmedicin

Vårdgaranti – första besök inom 90 dagar, resultat: 93 %

Mål och resultat 1177 Vårdguiden på telefon

Medelväntetid högst 5 minuter, resultat 13:59 minuter
85% av samtalen ska besvaras, resultat: 66 %

Mål och resultat Vårdcentral

Vårdgaranti - kontakt samma dag, resultat: 86 %
Vårdgaranti - läkarbesök inom 7 dagar, resultat: 91 %

Allt fler patienter bokar via webben

I takt med att fler mottagningar öppnat upp för tidsbokning via hemsidan är det fler patienter som väljer den möjligheten. Nu är vår ambition att öka utbudet av tider.

Fler nyutexaminerade specialistläkare stannar

Vi hade i slutet av året närmare 300 ST-läkare (legitimerade läkare som utbildar sig genom specialisttjänstgöring), vilket är fler än någonsin. Andelen som är kvar i Närhälsan ett år efter erhållet specialistbevis har ökat sedan 2015.

KORTA FAKTA

Antal medarbetare: 6 128
Antal besök vårdcentral: 2 563 000
Antal besök rehab: 756 900
Antal besök best. primärvård: 533 700
Besvarade samtal till 1177 Vårdguiden: 639 500


Senast uppdaterad: 2019-10-18 14:01