Året i siffror - Närhälsan 2023

Publicerad:

Under torsdagen klubbades Närhälsans årsredovisning för 2023. Två nya vårdcentraler som båda arbetar utifrån Närhälsans nya digifysiska koncept öppnades bland annat under verksamhetsåret. Närhälsans totala produktion ökade under året med 4,1 procent – då närmare 3,2 miljoner besök genomfördes.

 

Närhälsan, som är Sveriges största primärvårdsleverantör, stärkte sin närvaro i Västra Götalandsregionen ytterligare under 2023 då två nya vårdcentraler öppnades – en i Kallebäck (Göteborg) och en i Öjersjö (Partille). Båda vårdcentralerna arbetar utifrån Närhälsans nya digifysiska koncept som betyder att digital kontakt är förstahandsvalet när det är medicinskt lämpligt.

Under året genomfördes totalt 3 196 264 besök vilket är en ökning med 4,1 procent jämfört med samma period föregående år samtidigt som den digitala jourmottagningen Närhälsan Jourmottagning Online genomförde 57 915 besök – vilket är en ökning med 22 procent jämfört med 2022.

- Jag vill tacka all personal som gör ett väldigt bra jobb även i tuffa tider och jag är glad att vi under året öppnade de digifysiska vårdcentralerna. De ger en inblick i hur hela Närhälsan kommer att utvecklas framöver, säger Närhälsans styrelseordförande Göran Larsson (MP).

Av årets alla besök genomfördes 2 391 817 av besöken på vårdcentral, varav 1 100 158 till läkare. Besöken till beteendevetare har ökat med 9,8 procent under 2023. Rehabmottagningarna har ökat sin produktion med totalt 5,3 procent jämfört med föregående år. Besök till fysioterapeut har ökat med 5,0 procent och till arbetsterapeut med 6,3 procent.

Närhälsans arbete med Primärvårdsanpassat arbetssätt för psykisk hälsa utvecklades också under året. Arbetssättet leder till att patienter erbjuds tid snabbare samtidigt som behandlingstiderna kortas. Hittills arbetar 40 av Närhälsans vårdcentraler på det här sättet och målet är att samtliga infört arbetssättet 2025.

Närhälsan i siffror 2023

  • Under 2023 drev Närhälsan 106 vårdcentraler och barnavårdscentraler, 21 jourcentraler, 1 närakut, 61 rehabmottagningar, 10 mottagningar Ungas psykiska hälsa (UPH), 5 smärtmottagningar och den digitala mottagningen Närhälsan Online.
  • Totalt utfördes 3 196 264 besök, vilket är en ökning med 4,1 % jämfört med samma period föregående år
  • På vårdcentralerna genomfördes 2 391 817 besök under 2023, varav 1 100 158 till läkare.
  • Antalet skriftliga distanskontakter med läkare, oftast via e-tjänster i 1177, har ökat med 80 %.
  • Under 2023 har vi uppnått att närmare 75 % av Närhälsans vårdcentraler erbjuder utökat öppethållande med en total öppettid om 50–55 timmar i veckan.