Berätta hur du upplevde dagens besök!

Publicerad:

Från och med 27 september får alla som besöker Närhälsans barnavårdscentraler ett SMS efter besöket och kan ge återkoppling. Tack för att du som förälder tar dig tid att svara. Dina åsikter är viktiga för oss!

Sedan april får alla besökare på Närhälsans vårdcentraler och rehabmottagningar ett SMS efter sitt besök. Svara på några korta frågor, skriv beröm eller kom med förbättringsförslag till oss. Du svarar anonymt och väljer bland åtta olika språk: svenska eller arabiska, dari, farsi/persiska, engelska, finska, somali och turkiska. 

Insamlandet av återkopplingen sker löpande till varje enhetschef. 

Har du bytt telefonnummer ange detta när du bokar ditt besök. Om du vill framföra ett mer formellt klagomål kontakta ansvarig chef vid mottagningen eller Patientnämnden.

Tack för din medverkan!

 

Återkoppla till oss!

sms närhälsan live