Närhälsan Tidan vårdcentral- Skaraborgs bästa vårdcentral för äldre 2017

närhälsan tidan

Vi är stolta över att kunna gratulera Närhälsan Tidan vårdcentral till utnämningen Skaraborgs bästa vårdcentral för äldre 2017. Bakom utnämningen står Östra hälso- och sjukvårdsnämndens pensionärsråd.

Till grund för utnämningen står goda resultat i nationella patientenkäten 2016 och i kvalitetsindikatorer i VG Primärvård under vår och höst 2017 gällande fördjupade läkemedelsgenomgångar för patienter 75 år och äldre. Dessutom har de hemsjukvårdsbesök till patienter 75 år och äldre samt god tillgängligheten till vårdcentralen per telefon.

Motiveringen till utnämningen:

”Närhälsan Tidan vårdcentral tilldelas utmärkelsen för sitt ihärdiga arbete med tillgänglighet, hembesök och uppföljning av läkemedel till äldre. Genom att möta sina patienter respektfullt, göra dem delaktiga i sin egen vård, informera och ge en kontinuitet i vården gör Närhälsan Tidanvårdcentral ett mycket gott arbete för sina äldre patienter”