Ett oförglömligt år för Närhälsan

Närhälsans verksamhetsår 2020 dominerades av arbetet med covid-19 som har inneburit stor omställning och förändrade arbetssätt med nya uppdrag utöver ordinarie uppgifter samtidigt som sjukfrånvaron stundtals varit hög.

När pandemin bröt ut på allvar under våren minskade antalet fysiska besök på vårdcentralerna, men samtidigt har digitala möten och telefonmöten ökat och därmed hämtat in en stor del de minskade fysiska besöken. Tillgängligheten på telefon har förbättrats avsevärt trots att antalet samtal har ökat med 11 procent.

– Pandemin har verkligen satt oss på prov och vi har ställt om våra arbetssätt för att kunna bedriva en god vård. Vår app, Närhälsan Online, har fått ett uppsving och vi har under året jobbat hårt med att få upp telefontillgängligheten, säger Monika Bering (M), ordförande styrelsen för Närhälsan.

Nya krav under pandemin

Vårdcentralerna har utfört 340 000 tusen covid-tester och i slutet av året startade planeringen inför den stundande massvaccinationen. Det har ställts krav på skyddsutrustning, förändrade arbetssätt och anpassning av lokalerna för medarbetarna. Korttidsfrånvaron till följd av sjukdom ökade under pandemin vilket har lett till stundtals pressat läge på vårdcentralerna. Trots hårt tryck på vårdcentralerna lyckades rekordmånga vaccineras mot säsongsinfluensan.

– Alla har verkligen gjort ett fantastiskt jobb för att få verksamheten att fungera. Det är glädjande att vårt utvecklingsarbete har fungerat trots den emellanåt ansträngda situationen, säger Monika Bering (M).

Pandemin har också lett till att besök som kan anstå har skjutits upp, till exempel årskontroller. I dagsläget är det oklart hur stort det uppdämda vårdbehovet är. Vissa vårdcentraler uppger att de flesta har tagits om hand, medan andra meddelar att det byggts upp en väntelista. Det gäller då främst besök till specialistsjuksköterskor.

Budgetöverskott

Närhälsan hade vid årsskiftet 982 000 listade patienter och en marknadsandel på 56,7 procent, vilket är något lägre än föregående år. Verksamheterna redovisar ett plusresultat på 74,8 miljoner kronor, vilket är bättre än det budgeterade resultatet på 7 miljoner kronor och 112 miljoner bättre än 2019. Statsbidrag är en bidragande orsak till det positiva resultatet. Noterbart är att rehabsidan inom Närhälsan gör ett minusresultat, vilket var väntat då antalet besök till följd av pandemin har sjunkit drastiskt. Rehabmottagningarna generar sina intäkter via enskilda besök till skillnad mot vårdcentralerna som blir ersatta utifrån antalet listade patienter och vårdtyngd.

Förutom arbetet med att få upp telefontillgängligheten så har Närhälsan arbetat med att erbjuda sina listade en fast läkarkontakt. I slutet av året har 95 procent erbjudits en fast läkarkontakt.

Närhälsan 2020 i siffror

 • Närhälsan driver 104 vårdcentraler, 112 barnavårdscentraler, 20 jourcentraler, 3 närakuter och 60 rehabmottagningar.
 • Telefontillgänglighet: 96 % under våren, 91 % i november. I november ökade antalet inkommande samtal med 42 %.
 • Antalet fysiska besök har minskat med 18,4 %
 • Antalet rehabbesök har minskat med 21 %
 • Antalet digitala kontakter har ökat med 45 %
 • Antalet webbtidbokningar har ökat med 75 %
 • 340 000 PCR-prov och antikropptester för covid-19 har genomförts.
 • Antal listade patienter: 982 000 st (2019: 980 000 st)
 • Marknadsandel: 56,7 % (2019: 57,1 %)
 • Omsättning: 5261 mnkr (2019: 4961 mnkr)
 • Resultat 2020: 74,8 mnkr varav vårdcentralsidan; 110.6 mnkr, rehabsidan; -35,9 mnkr.