Olika särskilda insatser för att få unga att vaccinera sig

Uppdaterad:
Publicerad:
Kvinna vaccinerar ungdom

För att öka vaccinationstakten bland unga har flera av Närhälsans vårdcentraler inlett olika typer av insatser och samarbeten runt om i regionen.

Den 11 augusti blev det möjligt för ungdomar födda 2005 och tidigare att boka tid för vaccination i Västra Götaland. För att förenkla för de som vill vaccinera sig – och för att öka vaccinationstakten – inleder nu flera av Närhälsans vårdcentraler samarbeten med gymnasieskolor.

Hjällbo och Angered

Närhälsan Hjällbo och Angered vårdcentral inledde sitt samarbete med Angeredsgymnasiet under tisdagen den 24 augusti och vaccinationerna sker på plats i skolan under skoltid.

– Vi gör detta för att öka tillgängligheten och förenkla ännu mer för de elever som vill vaccinera sig, säger Ann Martinius, vårdcentralchef på Närhälsan Hjällbo och Angered vårdcentral.

Förhoppningen är att mer än 400 elever på Angeredsgymnasiet ska vaccineras genom samarbetet.

– Det finns 850 elever på skolan som tillhör målgruppen, och skulle vi lyckas vaccinera hälften av dem så vore det väldigt roligt, säger Ann Martinius.

Borås

I Borås har Liisa Karlsson, vaccinsamordnare på Arenamottagningen, och kollegorna planerat gemensamma insatser med skolorna sedan innan sommaren.

– Vi tog en första kontakt med de olika skolorna redan innan sommarlovet eftersom vi visste att vaccinering av de här åldersgrupperna troligen var på gång. Skolorna var väldigt intresserade på en gång och när beskedet väl kom den 11 augusti så blev kontakten skarp så att säga, säger Liisa Karlsson.

Under vecka 34-35 erbjuder man därför särskilt avsatta tider till de olika gymnasieskolorna, där eleverna bokats in klassvis.

– I dag, tisdag, har vi vaccinerat 462 elever från Bäckängsgymnasiet och under onsdagen kommer ytterligare elever därifrån. Sedan fortsätter vi successivt skola efter skola. Vi har bokat in tider för samtliga gymnasieskolor, så väl privata som kommunala, säger Liisa Karlsson.

Elever med särskilda behov kommer att erbjudas vaccination på plats i sin skolmiljö, med hjälp av ett mobilt team bestående av en läkare och två sjuksköterskor.

– Det rör främst elever med diagnoser som gör att de mår bäst av att vara i sin vanliga miljö. De erbjuds vaccination på plats på skolan, säger Liisa Karlsson.

Karlsborg

Johan Ahlquist och personalen på Närhälsan Karlsborg vårdcentral gör en särskild insats för att nå de ungdomar i målgruppen som ofta befinner sig på annan ort i veckodagarna – genom att erbjuda vaccinationstider på lördag.

– Vi har ju inget gymnasium här utan de flesta ungdomarna går i skolan i Skövde, men genom att erbjuda vaccin en helg hoppas vi kunna komma runt det problemet, säger Johan Ahlquist.

Ungdomarna kommer att få vaccinet i K3hallen, där Närhälsan Karlsborg vårdcentral genomför vaccinationerna i samverkan med Försvaret. Johan Alquist hoppas att man ska kunna vaccinera drygt 300 ungdomar på lördag.

– Vi har inte riktigt så många i åldersgruppen i kommunen men vi hoppas även kunna nå de som bor utanför. Vi har gott om vaccin, säger han.