Parallella vaccinationer – så hanterar Närhälsan den intensiva hösten

Nu erbjuds 80+ en påfyllnadsdos.

Påfyllnadsdos  

Personer som i år är 80 år eller äldre kommer att kontaktas av Närhälsan och erbjudas en tredje dos vaccin mot covid-19. Detta kommer att ske tidigast 6 månader efter dos 2 och eftersom vaccination mot både covid-19 och säsongsinfluensan kan ske på samma gång kommer den tredje dosen i många fall att erbjudas samtidigt som vaccinet mot säsongsinfluensan.   

Vaccination av personer som bor på särskilt boende för äldre eller har hemtjänst/hemsjukvård planeras och sker i samverkan med kommunen. Personer som bor på särskilt boende för äldre kommer att erbjudas ett högdosvaccin och detta går inte att ge samtidigt som vaccinet mot covid-19 vilket, gör att vaccinen måste ges med minst 7 dagars mellanrum. 

12-15 åringar 

Arbete pågår att organisera vaccineringen av 12 – 15-åringar och samarbete med skolor pågår. Eleverna kommer i första hand få mer information via skolan. Vaccineringen är planerad att starta från och med 11 oktober utefter lokala förhållanden och kommer att pågå under hela hösten.  

Säsongsinfluensan 

Förberedelserna inför årets säsongsinfluensa som startar den 9 november för personer som är 65 år eller äldre och de som tillhör en riskgrupp är i full gång. Den 14 - 19 oktober kommer det att gå ut ett brev med mer information och hälsodeklaration, som tas med ifylld till vaccinationstillfället, till personer som är 65 år eller äldre och som är listade hos Närhälsan. Personer som bor på särskilt boende för äldre som Närhälsan ansvarar för kommer att få information på boendet.   

På vårdcentralens lokala hemsida kommer det att finnas information kring vad som gäller just där. Där kommer det tydligt framgå hur vaccinationerna utförs, men vare sig det är drop in, bokning på webben eller telefonbokningar så kommer vaccineringen att ske på smittsäkert vis. De som kan ombeds att använda webben istället för att ringa.