Allt fler är nöjda med Närhälsan

Kvinna och barn tillsammans.

16 000 patienter på Närhälsans mottagningar svarade i april-maj på en enkät om upplevelsen av sina besök. Resultatet visar att allt fler är nöjda jämfört med året innan. 96,5 % av de tillfrågade höll med om påståendet "Jag är nöjd med mitt besök". Resultatet är ett snittvärde av svaren på alla mottagningar.

Enkäten besvarades på Närhälsans vårdcentraler, barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, ungdomsmottagningar, mödrabarnhälsovårdspsykologer och gynmottagningar. Enkäten fanns på sju språk.

Det framgår i enkäten att det kan vara svårt att komma fram på telefon på morgonen, men fler har upptäckt andra kontaktvägar som e-tjänster, webbokning av uppringningstid och onlinemöten. Nöjdheten med att komma i kontakt med sin vårdcentral har ökat med 4 procentenheter till 86,6 %. Rehabmottagningarna har högst nöjdhet gällande kontaktmöjligheten med 96 %.

Resultatet i denna enkät visar samma trend som Nationell Patientenkät (vårdcentraler) från i höstas där Närhälsan förbättrade sig i alla kategorier från året innan.

Tack till alla som svarat och gett oss återkoppling, uppmuntran och förbättringsförslag!