Råd om värme

Extrem värme är farlig för alla, men äldre, små barn, kroniskt sjuka eller personer som har en funktionsnedsättning är särskilt utsatta.

Äldre personer är känsligare än yngre eftersom de har en sämre temperaturreglering och nedsatt förmåga att känna törst. Dessutom har de oftare kroniska sjukdomar.

SMHI meddelar om höga temperaturer när maxtemperaturen förväntas bli 26 grader eller mer i tre dagar i följd. Ett meddelande om höga temperaturer är inte en vädervarning och till skillnad från varningar kan meddelande om höga temperaturer utfärdas upp till 48 timmar före väderhändelsen.

Var uppmärksam på inomhustemperaturen

Risken för hälsoproblem ökar påtagligt om temperaturen når upp till 26 grader eller mer under tre dagar i följd.

Öka vätskeintaget - vänta inte på att bli törstig

  • Undvik dock att dricka stor mängd söta drycker och alkohol
  • Ät gärna vätskerik mat, t.ex. grönsaker och frukt
  • Personer med funktionsnedsättning kan behöva hjälp med att dricka

Skapa sval miljö

Försöka att ordna en sval miljö och utnyttja gardiner, persienner och markiser. Försök också att vistas på bostadens svalaste plats. Det är bra att vänta med vädring till nattetid när det är svalt.

En kall dusch är det effektivaste när det gäller att svalka sig. Har du inte möjlighet att duscha är en blöt handduk runt nacken ett bra alternativ. Löst sittonde kläder i naturmaterial är svalare än åtsittande syntetkläder.

Minska fysiska aktiviteten

Det är bra att minska den fysiska aktiviteten, framförallt under dygnets varmaste timmar.

Uppmärksamma tecken på värmepåverkan

Var extra uppmärksam vid tecken på värmepåverkan! Varningssignaler kan vara:

  • förhöjd kroppstemperatur, puls, och andningsfrekvens,
  • yrsel (som du inte haft tidigare) och
  • onormal trötthet.

Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Tänk på att vissa läkemedel, som t.ex. vätskedrivande läkemedel kan behöva justeras vid värmebölja.