Rehab vid covid-19

Fysioterapeut med syremätare

Att vara sjuk eller ha varit sjuk i covid-19 kan ge många olika symtom som andningsbesvär, trötthet, muskelsvaghet, nedsatt balans, oro, ångest och sömnsvårigheter. Du vet väl att du kan söka direkt och få hjälp på en rehabmottagning.

Under pågående sjukdom går det få hjälp av arbetsterapeut eller fysioterapeut via digitalt vårdmöte i appen Närhälsan Online. Du kan få råd och vägledning kring andningsteknik, övningar, lägesändringar och fysisk aktivitet.

Om du har varit sjuk i covid-19 och har kvarstående besvär som påverkar dig kan du ha stor nytta av att träffa arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi gör en individuell bedömning av dina kvarstående symtom, exempelvis mäts syresättning både i vila och under aktivitet. Efter bedömning görs en individuell rehabplan med åtgärder för att förbättra din andningsfunktion och fysiska funktion. Behöver du annan medicinsk hjälp vägleder vi dig vidare.

Kontakta valfri rehabmottagning direkt genom att ringa eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Ingen listning eller remiss. Rehab gör både digitala vårdmöten och hembesök vid behov. Närhälsan har 61 rehabmottagningar i Västra Götaland. Ett besök kostar 100 kr för vuxna.

Hitta en rehabmottagning nära dig

Mer om rehabs digitala vårdmöten