Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Under påskhelgen när vårdcentralerna är stängda har jourcentralerna öppet, med öppettider som på vanlig lördag-söndag. 

Behöver du söka vård för enklare besvär kan du boka ett videobesök med läkare, sjuksköterska eller psykolog i appen Närhälsan Online (läs här vad du kan söka för).

Information om coronavirusinfektion covid-19

Förkylningsbesvär? Gå inte direkt till en vårdmottagning och använd inte webbtidbokning för dessa besvär. Ring oss eller 1177.

Har du en bokad tid sedan tidigare? Vid förkylningssymptom var vänlig avboka, så kontaktar vi dig för en ny tid. Om du är fri från förkylningssymptom är du välkommen på ditt bokade besök, om du inte har hört något annat från oss.

Planerade besök för patienter 70 år och äldre försöker vi i möjligaste mån genomföra digitalt eller genom hembesök. Vissa besök kan komma att skjutas upp. Om ditt besök påverkas så kontaktar vid dig. Så här jobbar Närhälsan med covid-19

Har du allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Skydda dig och andra från smittspridning
Protect yourself and others

Information på svenska  Information in English

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د - dariاز ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ - farsiSuojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä - finska, Protégez-vous et protégez les autres contre la propagation du virus - franska保护自己及他人不受病毒的侵害 - kinesiskaد ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫ - pashtoChroń siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się zakażenia - polskaAdigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo - somaliskaProtégete y protege a las demás personas de la propagación de la infección - spanskaንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል - tigrinjaSchützen Sie sich und andere vor einer Infektion - tyska اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى- arabiska

Telefonlinje för kvinnor och transpersoner födda i Thailand

personal på närhälsan

Telefonlinjen är för kvinnor och transpersoner födda i Thailand som bor i Västra Götaland som har frågor kring sexuell hälsa, samlevnad, familjeplanering och rättigheter.

Under hösten 2017 startades telefonlinjen upp för att förenkla kontakten för thailändska kvinnor och transpersoner. Till grund för detta ligger nyligen genomförda studier som visat att thailändska kvinnor som kommit till Sverige inte söker vård avseende sexuell och reproduktiv hälsa, med undantag för gynekologisk cellprovstagning och bröstcancerscreening, trots att det inom gruppen finns ett stort påvisat behov.

I Sverige finns ett stort antal personer som är födda i Thailand och det är fler kvinnor än män som kommit hit. Thailand är även det vanligaste födelselandet bland personer som diagnostiseras med hiv i Sverige. Det har tidigare inte funnits någon hiv/STI-prevention som vänder sig till den thailändska gruppen och detta har legat som grund för tillgänglighetsprojektet.

Under 2016 genomförde Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) två workshops med personer födda i Thailand. Syftet var att få en förbättrad kännedom om deltagarnas erfarenheter av att söka vård, service och information. Samt deras behov av mer kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa. Deltagarna fick formulera hur hälso-och sjukvården skulle kunna bli mer tillgänglig för dem. Önskemålet var en telefonlinje dit kvinnor och transpersoner födda i Thailand kunde ringa för att få information eller rådgivning.

Undersökningen grundar sig på de resultat som Lafa fått fram i sina undersökningar år 2015 av gruppen kvinnor som är födda i Thailand. Lafa är ett metod-och kunskapscentrum inom Stockholms län som arbetar för att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och oönskade graviditeter.

Vi har dessutom tagit del av Lafa´s senaste rapport från 2017 som forskaren Eva Åkerman genomfört på uppdrag av Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa (KCSH) i Stockholms läns landsting med stöd av det statliga hivanslaget.

I en sammanfattning av huvudsakliga resultat står följande i rapporten:
”Kvinnorna har stort behov av samhällsinformation såväl som hälsoinformation. Det största kunskapsbehovet handlar om vilka rättigheter de som thailändska kvinnor har i Sverige.”

Följande slutsatser går att utläsa i rapporten:

  • Majoriteten har begränsade kunskaper om vårdsystemet i Sverige.
  • Få känner till vart man kan vända sig för preventivmedelsrådgivning och hivtestning, liksom för behandling av hiv.
  • Majoriteten använder preventivmedel inköpta från Thailand.
  • Majoriteten deltar i cellprovtagning som de blir kallade till.

Det finns ett behov av att nå thailändska kvinnor med preventivmedelsrådgivning och STI/hiv-testning. Riktade preventionsinsatser behövs för att nå de som inte testat sig för hiv, varken i Thailand eller Sverige. För att öka tillgängligheten av SRHR-relaterad vård och service behöver framtida insatser eliminera språkbarriärer.

Telefonlinjen som startade förra året administreras av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) och Närhälsan Sexualmedicinskt Centrum (SMC). Projektet finansieras med hjälp av medel från Sveriges kommun och landsting (SKL).

I dagsläget bemannas telefonlinjen av Siw Blom som är legitimerad psykoterapeut och barnmorska samt av thailändsk tolk. Vid möjlighet svarar de på samtalen direkt och i annat fall återkopplar de senast nästkommande måndag eller fredag. Personer som ringer kan lämna meddelandet på svenska, engelska eller thailändska.

- Vad vi vet har inget liknande projekt genomförts tidigare vilket innebär en extra utmaning och att vi verkligen behöver våra vårdgrannars hjälp med att sprida information om telefonlinjen. Personer som vi mött när vi informerat om telefonlinjen har varit positiva och hjälpsamma, berättar Siw Blom.

Vi arbetar kontinuerligt med att informera om telefonlinjen till vår målgrupp genom att vända oss till olika vårdinrättningar, restauranger, butiker, massageinrättningar, buddhisttempel, bibliotek, kvinnojourlinjer, via SFI och thailändska konsulatet, berättar Siw och Napalai som är en av tolkarna i projektet. I dagsläget är antalet som ringer fortfarande lågt och båda menar att det troligtvis främst beror på låg kännedom hos målgruppen.
Napalai Kosieradzki arbetar även som hemspråkslärare på SFI där hon berättar om telefonlinjen till sina elever genom att bland annat dela ut visitkort. Det har fått god respons och många tycker att det är positivt med en telefonlinje för att få stöd och råd.

- Det är svårt att nå ut till målgruppen och jag upplever att thailändska personer inte delar med sig av information förrän någon frågar efter det, hon menar att det är en kulturell skillnad gentemot hur svenskar sprider information till varandra, säger Napalai.

Telefonlinjens telefonnummer: 031-3460699


Senast uppdaterad: 2019-10-18 14:01