Tolv punkter för dig som tvekar inför att vaccinera dig mot covid-19

Tolv saker som är värda att veta för dig som tvekar inför att vaccinera dig mot covid-19.
Källa och mer information: Läkemedelsverket
 
 • Att få en smittsam sjukdom innebär större risker än att ta vaccin.
 • Det är bättre att vaccinera sig mot covid-19 än att enbart lita på ett starkt immunförsvar.
 • Vaccinerna är godkända.
 • De coronavacciner som är godkända i EU ger ett bra skydd.
 • D-vitamin, ivermektin och klorokinfosfat kan inte förebygga eller behandla covid-19.
 • Det finns ingen koppling mellan vaccinering och autism.
 • Vaccinerna gör oss inte sterila.
 • Vaccinerna kan inte ändra ditt DNA.
 • Coronavaccinerna innehåller inte något mikrochip.
 • Det finns inget hemligt innehåll i vaccinerna.
 • Man kan inte få covid-19 av vaccinet.
 • Vaccinerna innehåller inte mänskliga celler.