Utbytbara läkemedel

Publicerad:
olika läkemedelstabletter

När du hämtar ut ditt receptbelagda läkemedel på apotek blir du ofta erbjuden ett likvärdigt till lägre pris.

Det görs för att du och samhället inte ska behöva betala mer än nödvändigt för ditt läkemedel. Läkemedelsverket beslutar om vilka läkemedel som är likvärdiga och utbytbara med varandra.

Apoteken är enligt lag skyldiga att erbjuda byte från det som står på receptet. Byte görs till ett medicinskt likvärdigt läkemedel som:

  • har lägst pris
  • är tillgängligt
  • ingår i högkostnadsskyddet

Du kan läsa mer på Läkemedelsverkets hemsida

 

Bild: johner.se