Vårdcentralen minskade antalet patientresor och belönas med miljöstipendium

Publicerad:
Personal på Närhälsan Tibro

Cirka 1 000 patientresor har sparats in genom att ersätta fysiska besök med digitala på Närhälsan Tibro. För detta belönas vårdcentralen med Västra Götalandsregionens miljöstipendium 2021.

Tibro vårdcentral har snabbt anpassat verksamheten efter pandemins förutsättningar och etablerat flera digitala vårdtjänster som digital sömn- och stresskola. Satsningen har lett till att cirka 1000 patientresor kunnat ersättas digitalt.

Miljöstipendiet som är på 10.000 kronor ges till Tibro vårdcentral för att de är ett gott exempel på hur flera hållbarhetsaspekter vävts samman vid en omställning inom hälso- och sjukvården.

– Vårt arbetssätt har alltid genomsyrats av ett miljötänk och strävan efter att möta, kartlägga behov, förebygga och behandla i ett tidigt skede samtidigt som det finns ett intresse av att nyttja de hjälpmedel och den teknologi som finns till buds och krävs, i detta fall digitala distanskontakter. Det har skapat ett nytt arbetsfält med nya möjligheter för oss i primärvården, säger Henrik Hellqvist, vårdcentralchef, Närhälsan Tibro vårdcentral. 

Andra pristagare

Jämte Tibro vårdcentral ges miljöstipendiet även till Linda Martinsson, områdeschef Måltider, Regionservice och Hjälpmedelscentralen, Regionservice.

Om Västra Götalandsregionens miljöstipendium

VGR:s interna miljöstipendium instiftades 2001 och delades ut första gången 2002. Det delas årligen ut till medarbetare  eller verksamheter som med speciella insatser bidragit till att minska organisationens negativa miljöpåverkan. Miljöstipendiets stadgar från 2012 fastställer att miljönämnden ska prioritera insatser som långsiktigt, påtagligt och mätbart minskat miljöpåverkan från verksamheten eller på annat sätt bidragit till att miljömålen uppfylls.

Länkar

VGR Fokus om årets stipendiater 

Alla tidigare miljöstipendiater

Mer om miljöstipendiet