Varning för bedrägeriförsök av falsk läkare

Uppdaterad:
Publicerad:

Bedrägeriförsök mot äldre har intensifierats.

Bedrägerierna mot äldre personer i Västra Götaland fortsätter och har blivit mer raffinerade. Det gäller bedrägeriförsök där någon som utger sig för att vara läkare på vårdcentral eller på sjukhus kontaktar äldre patienter via telefon. Bedragaren försöker oftast få patienten att beställa och köpa dyra mediciner från utlandet och i samband med det lämna ut sina kontouppgifter, bankkort och kod eller sätta in pengar på den falska läkarens konto.

Tänk på det här

Lämna aldrig ut kontouppgifter, koder, bankkortsuppgifter eller bankkort på telefon. Polisanmäl alltid bedrägeriförsök. Kontakta också den vårdverksamhet bedragaren uppger sig vara ifrån om du blivit utsatt för ett bedrägeri/bedrägeriförsök.

Ingen, vare sig läkare, sjuksköterskor eller andra personalkategorier inom vården begär någonsin ut sådana uppgifter vare sig på telefon eller vid hembesök. All betalning av vård sker vid vårdtillfället eller via faktura och all medicin betalas på apoteket eller via faktura.