Veckans nyheter om covid-19 och vaccinationer

Publicerad:

Nyhetssammanfattning vecka 5.

Restriktioner tas bort

Den 9 februari börjar åtgärderna mot covid-19 att avvecklas. Det är fortfarande viktigt att du stannar hemma och undviker nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna som inte har vaccinerat sig att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar också i takt med stigande ålder.

PCR-testning

Läs på 1177.se vilka som rekommenderas provtagning mot covid-19. Under nästa vecka genomförs förändringar kring vilka som ska provtas, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mer information kommer.

Vaccinationer

Vaccination är avgörande för den fortsatta hanteringen av pandemin. Vaccinet ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död och minskar riskerna för att smittas och att smitta andra. För att upprätthålla skyddet behöver du ta påfyllnadsdos enligt de tidsintervall som rekommenderas. Läs mer och hitta en vaccinatör via 1177.se

Dos 3

Du rekommenderas en tredje dos vaccin om du fyllt 18 år och det har gått minst tre månader sedan din andra dos.

Vid immunbrist

Du som har kraftigt nedsatt immunförsvar och tidigare fått brev från din specialistmottagning om att ta dos 3 kan själv boka tid för en dos 4. Det ska ha gått tre månader sedan tredje dosen.

Fortsätt att vara rädd om dig!

Följ Närhälsan på Facebook!