Veckans nyheter om vaccineringen och covid-19

Publicerad:

Nyhetssammanfattning vecka 34.

Gott om vaccin

Vaccin mot covid-19 minskar risken för svår sjukdom och död. Två doser behövs och nu är det inte längre någon brist på vaccin i Västra Götaland. De närmaste veckorna kommer mycket vaccin, så om du är född 2005 eller tidigare och ännu inte har vaccinerat dig - passa på att boka tid. Du hittar lediga tider på 1177.se

Fri bokning dos 2

När du vaccinerar dig med dos 1 får du tid för dos 2. Du som av någon anledning missat din andra dos kan från 1 september boka tid för den hos valfri vaccinatör. Tänk på att tiden mellan första och andra vaccindosen måste vara minst 4 veckor.

Extra vaccindos

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en extra dos vaccin till vissa patientgrupper med kraftigt med nedsatt immunförsvar, tidigast åtta veckor efter dos 2. De personer som berörs kommer att bli kontaktade av sin specialistmottagning på sjukhuset.

Vilka blir sjuka?

Smittspridningen ökar och förra veckan konstaterades 1030 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Studier visar att män riskerar att drabbas av allvarlig covid-19 i betydligt högre utsträckning än kvinnor. Samtidigt visar statistik från sjukvården i Västra Götaland att smittspridningen av covid-19 ökar bland de som inte vaccinerat sig och framför allt bland män mellan 20 och 65 år.

Gymnasieskolor

Flera av Närhälsans vårdcentraler startar nu samarbeten med gymnasieskolor för att förenkla för de ungdomar som vill vaccinera sig, och för att öka vaccinationstakten. Vissa vårdcentraler kommer ut och vaccinerar på skolan, andra avsätter särskilda tider som erbjuds eleverna. Här är några exempel:
https://www.narhalsan.se/.../olika-sarskilda-insatser.../
Tack för att du vaccinerar dig.

Följ Närhälsan på Facebook!