Vecksammanfattning vecka 15

Uppdaterad:
Publicerad:

Sammanfattning av veckans nyheter om covid-19 och vaccineringen i Närhälsan.

VACCINERINGEN GÅR FRAMÅT
Mer än varannan invånare som är 70 år och äldre i Västra Götaland har fått en första dos vaccin mot covid-19. Nu börjar vi få lite större leveranser med vaccin, så att vi kan komma längre med fas 2.
 
SÅ FÖRDELAS VACCINET
Att vårdcentralerna kommit olika långt beror på flera faktorer: hur många listade 65 år och äldre vårdcentralen har, hur många av dem som redan vaccinerats i fas 1, och att förpackningarna med vaccin inte kan delas upp. Under april styrs fördelningen om något, för att få det mer lika.
 
SKÄRPTA REKOMMENDATIONER TILL 2 MAJ
Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Smittskyddsläkaren har därför beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna till 2 maj.
 
UPPDATERAD HÄLSODEKLARATION
Nu finns en uppdaterad hälsodeklaration.
Du som har möjlighet kan skriva ut den och ta med den ifylld vid vaccinationstillfället. Ta annars med den du tidigare fått på posten, eller så löser vi det på plats.
 
VACCINATIONSBEVIS
Regeringen har som ambition att ha ett färdigt system för vaccinationsbevis under juni månad 2021. Staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) är överens om att det ska vara en myndighet, och inte regionerna och dess vaccinerande enheter, som ska utfärda ett sådant certifikat.
 
FAS 3 PRELIMINÄRT I MAJ
Enligt Västra Götalandsregionens preliminära plan kan vi starta fas 3 i mitten av maj. Mer information om hur du bokar tid kommer längre fram.
_ _ _ _ _
 
Kom ihåg: Alla får vaccin och din tur kommer. Håll dig uppdaterad på din vårdcentrals hemsida.