Veckosammanfattning vecka 16

Uppdaterad:
Publicerad:

Sammanfattning av veckans nyheter om covid-19 och vaccineringen i Närhälsan.

SLUTSPURT 65+
Nu är flertalet vårdcentraler i sluttampen av fas 2 och vaccinerar personer som i år är 65 år eller äldre och personer med LSS-insatser eller assistansersättning.

START FAS 3
Från och med den här veckan startar sjukhusen med att kalla sina patienter 60 – 64 år med sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning. För övriga i gruppen 60 – 64 år startar vårdcentralerna vaccineringen preliminärt vecka 18. Håll utkik på din vårdcentrals hemsida. Personer 18 – 59 år med sjukdom eller tillstånd och som kontrolleras på sjukhus vaccineras i åldersordning, de äldsta först. Sjukhusen börjar kalla dem till vaccinering successivt från och med vecka 18.
 
PLANERING FÖR FAS 4
För de 18-59 år som inte kallas av sjukhusen startar vårdcentraler och vaccinationsmottagningar bokning från vecka 20. De äldsta kan boka först.
 
BOKA VIA HEMSIDAN
När det blir din tur ber vi att du som har BankID bokar tid själv via e-tjänsten på vårdcentralens hemsida, där det erbjuds. På så vis får vi bättre möjlighet att hjälpa dem som behöver oss i telefon.
 
FÖRKYLD? BOKA OM
Avboka din vaccinationstid om du är sjuk, och boka om när du blivit frisk. Eller hör av dig, så hjälper vi dig med en ny tid.
 
KOM I KORTÄRMAT
Våren står för dörren. Kom helst i kortärmat eller ha kläder som är lätta att ta av när du ska vaccinera dig, så går det snabbt och smidigt för dig att få din spruta.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

Smittspridningen är fortsatt hög. Fortsätt att vara rädd om dig själv och andra.