Text listningsblankett

Här kommer du att kunna beställa hem lisningsblankett för underskrift. Du skickar tillbaka underskriven blankett till vårdcentralen. Listningen gäller från dagen efter vårdcentralen registrerat ditt val.

Kom ihåg att det snabbaste sättet att lista dig är via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Senast uppdaterad: 2017-07-03 16:19