Synpunkter på vården

Vi vill gärna veta vad du som patient eller närstående tycker om den vård du får. Därför går det ut ett SMS efter bokade besök, där du enkelt kan ge feed back. Alla svar går till enhetschefen och ledning varje vecka. Dina synpunkter är viktiga för oss och hjälper oss att förbättra vår verksamhet.

Ibland händer det att missnöje och problem uppstår och då vill vi göra vårt bästa för att försöka reda ut problemet.

Ifall du inte är nöjd ska du i första hand kontakta berörd vårdpersonal eller verksamhetschefen på aktuell mottagning. Kontaktuppgifter hittar du på respektive mottagnings webbplats.

Läs mer på 1177.se om var du kan vända dig utanför Närhälsan om du är missnöjd med din vård:

Om du inte är nöjd med vården

Patientnämnden

Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare som bedriver vård som är offentligt finansierad hälso-, sjuk- och tandvård, kommunal hälso- och sjukvård samt skolhälsovård i Västra Götaland och att få klagomål besvarade av vårdgivaren.

Läs mer om Patientnämnden

IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

Om du upplever att någon har drabbats av, eller har riskerat att råka ut för en vårdskada kan du kontakta IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och lämna uppgifter eller anmäla ett klagomål.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kontrollerar att brister och missförhållanden i vården rättas till.

Kort fakta om Närhälsan

Med hundratals mottagningar i hela Västra Götaland, finns vi nära dig genom hela livet. Din hälsa är vår enda vinst.

Närhälsan i siffror

  • Vi är cirka 5 650 medarbetare
  • 61 rehabmottagningar
  • 106 vårdcentraler inklusive barnavårdscentraler
  • 21 jourcentraler
  • 1 närakut
  • 10 mottagningar Ungas psykiska hälsa
  • Närhälsan Online - digital mottagning