Vård och råd

När det gäller vård och råd är det oftast till någon av våra mottagningar du först vänder dig. Om du vet mer om våra olika mottagningar blir det lättare för dig att söka vård där du får bäst hjälp för dina behov eller besvär. Från primärvården får du vid behov remiss till specialistvård på till exempel sjukhus.

Pojke i pyjamas vid matbord

Sjuk kväll eller helg?

På en jourcentral eller närakut tar vi hand om dig som behöver hjälp kvällar eller helger med sjukdom och besvär som inte kan vänta till nästa dag.

Pappa och barn på ett golv

En trygg grund för alla barn

På barnavårdscentralen (BVC) får du råd och stöd i ditt föräldraskap under de första åren. För alla barn behöver en bra start.

En skattningsskala från grönt till rött med en pil som visar vårdnivå

Vanliga symtom - var ska jag söka vård?

På 1177.se kan du ange symptom och få hjälp att bedöma om du kan vårda dig själv, behöver ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning, söka vård på en vårdcentral, jourcentral eller akutmottagning. Är du osäker kan ringa 1177 eller din vårdcentral för rådgivning.

08:00
1177 står det med vit text på en röd bakgrund.

1177

Besök 1177.se eller ring 1177 för råd om sjukdomar, symptom och behandlingar. Öppet dygnet runt.