Stärk din hälsa och må bättre

I Närhälsan bryr vi oss om din hälsa. Med hjälp av enkla frågeformulär och hälsosamtal hjälper vi dig som behöver och vill göra livsstilsförändringar.

- Stärk din hälsa och förebygg sjukdom.

- Motverka försämring och må bättre utifrån dina förutsättningar.

Vill du veta mer? Kontakta din vårdcentral.

Har du funderat över dina levnadsvanor?

• Goda levnadsvanor förebygger 90% av all Typ 2-diabetes, 80% av all kranskärlssjukdom och stroke samt 30% av all cancer

• Mer än 20% av all sjuklighet beror på ohälsosamma levnadsvanor

• Även den som redan har drabbats av sjukdom kan göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor.

Om Hälsolyftet i Närhälsan

Inom Hälsolyftet i Närhälsan får du besvara frågor om levnadsvanor och hälsa, om du behöver och vill får du genomföra en hälsoprofil och/eller hälsosamtal.

Du kan få hjälp med

  • Att sluta röka
  • Att bli mer fysiskt aktiv
  • Hälsosamma matvanor
  • Råd och stöd vid sömnsvårigheter och stressrelaterad ohälsa

 Du får också förslag på lämpliga aktiviteter i närområdet.

Hälsolyftet är ett arbetssätt som grundar sig på en tilltro till din förmåga att själv hantera din livssituation och hälsa.

Med Hälsolyftet skapas möjligheter för dig att reflektera över din hälsa och levnadsvanor och påbörja en förändring.

Upplevd hälsa, stress, fysisk aktivitet och blodtryck, blodsocker, BMI och midja/stussmått – kan förbättras med Hälsolyftet.