Högt blodtryck

Ett par som är ute i skogen och plockar svamp.

Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck. Många som har högt blodtryck känner ingenting alls, men ibland kan du få symtom som till exempel lätt huvudvärk och trötthet. Det är därför bra att regelbundet kontrollera blodtrycket.

Vad kan du göra själv?

Genom hälsosamma levnadsvanor kan du förebygga högt blodtryck. Levnadsvanorna är även en viktig del i behandling. 

  • Hitta sätt för att minska stressen i din vardag.
  • Begränsa ditt saltintag.
  • Se över dina alkoholvanor.
  • Ät en sund och varierad kost.
  • Motionera regelbundet.
  • Sluta röka eller snusa.
  • Minska övervikt

När och var ska jag söka vård?

Kontakta din vårdcentral: om du har uppmätt ett blodtryck som är 140/90 eller högre utan andra symtom. Är det stängt kan du avvakta tills den öppnar.

Kontakta vårdcentral eller jourcentral/närakut: om du har uppmätt ett blodtryck på 230/130 utan symtom.

Kontakta genast en vårdcentral eller jourcentral/närakut: om du är gravid och har ett uppmätt blodtryck på 160/110 eller högre. Om det är stängt sök vård på akutmottagning.

Du kan även ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Vill du läsa mer om högt blodtryck?

På 1177.se kan du läsa mer om vad högt blodtryck beror på och hur det kan behandlas

På Hjärt-Lungfondens hemsida kan du läsa mer om hur du förebygger högt blodtryck