Välkommen till Närhälsan Stenstorp

- din egen barnavårdscentral

 

Välkommen till Barnavårdscentralen  

På barnavårdscentralen arbetar  Kerstin Gustafsson distriktssjuksköterska. Vår läkare är Frauke Franke. Vi har tidsbokade och kostnadsfria besök. Vi erbjuder undersökningar och vaccinationer enligt barnhälsovårdsprogrammet, vilket innebär hälsokontroller vid ett flertal åldrar mellan 0 - 6 år. Till oss kan ni vända er för bland annat:

  • Råd och frågor som gäller ditt barn och ditt föräldraskap
  • Frågor om amning, mat, sömn, barnsäkerhet och övriga frågor
  • Hälsokontroller som vikt, längd och vaccinationer
  • Barnets fysiska och psykiska utveckling, förebygga ohälsa hos ditt barn.

Hembesök 

Alla nyfödda barn erbjuds hembesök.

Om ditt barn blir sjukt kan du ringa oss för rådgivning.

Vi tar inte emot sjuka barn på BVC.

Föräldragrupper

I våra föräldragrupper kan du träffa andra föräldrar och utbyta tankar och erfarenheter.

Spädbarnsmassage kan erbjudas.

Tidsbeställning och rådgivning

Under dagen kan du ringa till oss på telefon 0500-472950 så ringer vi upp så snart vi kan.