Vaccination mot influensa

Från och med den 7 november erbjuder Närhälsan vaccination mot covid-19 och säsongsin-fluensa. Då erbjuder Närhälsans alla vårdcentraler uppdaterade vaccin mot både covid-19 och influensa till riskgrupper.

För tidsbokning och mer information om vad som gäller på din vårdcentral, hitta din mottagning nedan.

Behöver du vaccinera dig mot influensa?

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är:

 • Personer som fyller 65 år och äldre
 • gravid efter graviditetsvecka 12
 • vuxen eller barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  •  kronisk hjärtsjukdom 
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder) 
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus typ 1 och 2
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

För personer som tillhör någon av grupperna ovan är vaccinationen gratis. 

Det är viktigt att du vaccinerar dig mot influensa, även om du är vaccinerad mot covid-19.  

Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar och personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa rekommenderas också att vaccinera sig. 

Att tänka på inför ditt besök 

Vaccinationen kommer att genomföras på ett sådant sätt att trängsel och smittspridning förhindras.

 • Stanna hemma om du är sjuk 
 • Använd gärna kortärmat för att underlätta vaccinationen

Varför ska du vaccinera dig?

Vaccination är det bästa skyddet mot svår influensasjukdom. Det är lätt att bli smittad av influensa, viruset sprids genom hosta och nysningar eller vid nära kontakt med en smittad person. Även om man vaccinerats kan man få influensa, men symtomen blir oftast mildare. 

Vanliga symtom vid influensa är hosta, hög feber och värk i huvud, muskler och leder. Influensa är ofarlig för de flesta. Andra blir svårt sjuka med livshotande tillstånd, till exempel lunginflammation och blodförgiftning. 

Genom att vaccinera dig får du ett bättre skydd mot influensa och minskar risken att bli allvarligt sjuk.

Läs mer på 1177.se 

Du behöver vaccinera dig varje år

När du har vaccinerat dig har du ett skydd mot de varianter av viruset som ingår i årets vaccin. Skyddet varar högst ett år och nästa år kan det vara en ny variant av influensaviruset som orsakar influensa. Därför behöver du vaccinera dig varje år.

Har du fått influensa? - se vad du själv kan göra