Annas chalmersutbildning ger förbättringar för patient och ledarskap

Uppdaterad:
Publicerad:
Porträtt kvinna i vårdkläder

- En av fördelarna med Västra Götalandsregionen (VGR) och Närhälsan är att man får så bra utbildningsmöjligheter, och det satsas mycket på fortbildning för chefer. Det säger Anna Belfrage, vårdcentralchef på Närhälsan Stora Höga, som just nu går utbildningen Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling på Chalmers, vilket burit frukt i form av förbättringar för patienterna och i Annas eget ledarskap.

Utbildningen Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling hålls i VGR:s och Chalmers regi och riktar sig till chefer, ledare och verksamhetsutvecklare inom hälso- och sjukvård. Under ett år studerar deltagarna på kvartsfart och får med sig konkreta metoder för förbättringsarbete.

Anna vill inte sticka under stol med att utbildningen har varit tuff att kombinera med jobbet som vårdcentralchef, men ser också att den tillfört henne en hel del. Inte minst ett ökat samarbete med vårdgrannar, vilket i slutändan är en vinst för patienterna.

Samarbete med sjukhuset

- Jag har fått möjlighet att kroka arm med verksamhetsutvecklare på Sjukhusen i väster. Vi har samarbetat i ett projekt där vi tittat på hur vi ska effektivisera och förbättra för patienter med DVT - djup ventrombos.

Förbättringen går ut på att personalen på vårdcentralen blir bekväma med att använda ett bedömningsformulär och vid behov skriva remiss direkt till ultraljud istället för remiss till akuten. Målet är att minska risken för att patienterna blir sittande i flera timmar på akuten och på så vis öka patientsäkerheten om alla vårdcentraler hänger på, vilket några redan har gjort.

- Vi har hos oss bara cirka fem sådana fall per månad, men totalt i området blir det 1800 per år som hamnar på akuten, så när man ser till helheten blir effekten stor.

En del i det ökade samarbetet har varit att läkare från akuten kommit ut till vårdcentralen för att ge påfyllning med kunskap kring DVT, så att både läkare och sjuksköterskor kan bli tryggare i sina bedömningar.

- Det har varit oerhört uppskattat. Det kan vara svårt annars att samarbeta över gränserna. I en stressad vardag är det lätt att alla bara ser till sitt. Det här har gett energi och aha-upplevelser, för vi vill ju alla att det ska bli bättre för patienterna.

Faktabaserade förbättringar

För att som chef skapa motivation till förbättringsarbete menar Anna att det är viktigt med viss efterforskning, att kunna visa på fakta och statistik, exempelvis i fallet med DVT.

- Men det behöver inte ta så lång tid att ta fram, ofta tror vi att det är mer komplicerat än det är, det är en lärdom jag tar med mig, säger Anna.

En annan förändring som hon gjort i sitt ledarskap är att bolla mer med sina medarbetare, när det är något problem eller förändring som hon har i åtanke.

- Det behöver inte alltid leda till något, men tillsammans tänker vi bättre. Det kan komma många fler bra idéer från 30 personer än från mig ensam. Ensam är inte stark, vi behöver hjälpas åt, menar Anna.

- Det är viktigt att vi reflekterar tillsammans över vår verksamhet, det har utbildningen gett mig möjlighet att göra. Vilka kunder vi har och hur vi tillgodoser behovet.