Jourcentral

På jourcentralen tar vi hand om dig som behöver hjälp kvällar eller helger med sjukdom och besvär som inte kan vänta till nästa dag. Om du är osäker på vilken mottagning du ska vända dig till kan du kontakta 1177 för rådgivning. Vid livshotande tillstånd ring 112.

Vård som inte kan vänta

Till jourcentralen är du välkommen om du behöver vård under kvällar och helger. Här träffar du en sjuksköterska och vid behov även en läkare. Besvär som du kan få hjälp med på jourcentralen är till exempel akuta sårskador, allergiska reaktioner och infektioner.

För långsiktig vård och behandling, förlängning av sjukskrivning och receptförnyelse är du välkommen att kontakta din vårdcentral.