Vad gör en arbetsterapeut?

På Närhälsan Solhem rehabmottagning arbetar Cecilia Högeryd som arbetsterapeut. Arbetsuppgifterna är varierande och ställer krav på en bred kompetens. Cecilia jobbar både med kropp och själ, enskilt och i grupp.

Den gruppbehandling hon arbetar med för tillfället är ”Smärtskola” samt ”Demensskola”. De individuella besöken handlar om problem med händerna, hjälpmedelsutprovning, stresshantering, körförmågebedömningar, skriver intyg för bostadsanpassning och ger ergonomisk rådgivning. Vanligast för Cecilia är de patienter som lider av stressproblematik. Till de som upplever att de ibland stressar för mycket har hon några tips,

- Var rädd om balansen i vardagen så du får både motion, vila, gör "måste-aktiviteter" men också roliga aktiviteter som tillför positiv energi! Se till att få tillräckligt med återhämtning. Återhämtning är oerhört viktigt i stressiga perioder. När kroppen signalerar tecken på förhöjd stressnivå: bromsa direkt och börja göra förändringar i positiv riktning. Träna på att välja bort aktiviteter vid behov. Och kom ihåg att om man alltid gör som man alltid gjort blir det ingen förändring.

Cecilia har lång erfarenhet som arbetsterapeut och trivs på sin arbetsplats och i Närhälsan. Det är yrkets bredd och varierade arbetsuppgifter som hon upplever som givande och gör att hon får möta många olika typer av patienter,

- Jag träffar alla sorters människor med alla sorters svårigheter och resurser. Vi kan inte hjälpa alla alltid, på det sätt som efterfrågas, men oftast kan vi bidra med något för att hjälpa de allra flesta på något plan.

När hon berättar om vad som är det roligaste med yrket arbetsterapeut säger hon kort och gott:

- När jag får feedback på att behandlingen gör nytta! Det är det absolut roligaste.