Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vad gör en fysioterapeut?

Maja Hogander arbetar som fysioterapeut på Närhälsan Gibraltar rehabmottagning i centrala Göteborg. Där träffar hon personer i alla åldrar med olika typer av besvär. Vanligt är besvär ifrån rygg, nacke, axlar, höfter, knän samt med stress, sömn och långvarig smärta.

När du besöker en fysioterapeut görs en grundlig undersökning och bedömning av det du söker för. Du får en förklaring samt hjälp att se samband och identifiera orsaker till ditt besvär. Därefter ges förslag på åtgärder och en personlig plan upprättas för din rehabilitering. Syftet är att du ska må bättre och att du ska kunna utföra de aktiviteter du vill i livet.

- Jag tycker mycket om mötet med människor och "detektivarbetet" i att försöka ta reda på orsaken till en persons besvär. Det är viktigt att skapa en trygg miljö där personen i fråga är delaktig och väl insatt i syfte och mål med behandlingen. Det är givetvis väldigt roligt när rehabiliteringen är lyckad och patienten blir mycket bättre eller helt besvärsfri, säger Maja.

Det är viktigt med regelbunden uppföljning och stegring av insatta åtgärder under en behandlingsperiod.

- Vanligt är ett eller flera återbesök där jag följer upp behandlingen. Uppföljning innebär att jag behandlar på plats samt gör ändringar i behandlingsplanen beroende på utfall. Tidsintervallet mellan uppföljningarna varierar. Ibland behövs täta uppföljningar och ett exempel på det är när personer kommer och tränar hos mig på särskilda tider i mottagningens gym, säger Maja.

Fördelen med att träna i mottagningens gym jämfört med om personen tränar på egen hand, är möjligheten till direkt feedback på teknik och utförande av övningar. Dessutom finns möjligheten till successiv och kontinuerlig stegring och i vissa fall revidering, av träningen.

Sjukgymnast eller fysioterapeut?
Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny yrkestiteln för sjukgymnaster. De som tar examen efter detta datum får yrkestiteln fysioterapeut. De som redan är utbildade sjukgymnaster får fortfarande kalla sig det, men de kan också välja att byta till att vara fysioterapeut. Maja är positiv till namnbytet och säger att:

- Titeln fysioterapeut visar bredden av vårt yrke på ett bättre sätt samt att med namnet fysioterapeut tar vår yrkeskår ett steg framåt mot internationalisering.

Vad kan du själv göra för att hålla dig frisk? Här kommer fem tips från Maja:

  1. Var tillräckligt fysiskt aktiv. Många av de besvär jag möter idag beror inte på att personen ifråga idrottar för mycket, utan snarare tvärt om, att han eller hon är alldeles för inaktiv och sitter stilla för stor del av sin vakna tid.
  2. Lyssna på kroppen! Man brukar skilja mellan akut och långvarig smärta, där den akuta smärtan är en varningssignal som är till för att skydda oss. Ex. om man stukar foten rejält har smärtupplevelsen i samband med stukningen en viktig funktion – du bör inte springa/gå vidare på foten för då ökar risken för att du skadar dig ännu mer.
  3. Variera din arbetsställning och undvik statiska och ensidiga belastningar.
  4. Tänk på din ergonomi i de aktiviteter du utför. För den som utför många lyft handlar det om lyft- och bärteknik. För den som sitter mycket handlar det istället om att hitta en arbetsställning där man minskar risken för ex. nack-, skulder- och ländryggssmärta. Det allra viktigaste för den som är mycket stillasittande är dock troligtvis att bryta sitt stillasittande ofta.
  5. Kom ihåg att kroppen är gjord för rörelse – inte för stillasittande!

Om du ändå skulle få besvär, är det viktigt att söka hjälp i tid. Om du får hjälp i ett tidigt skede finns ofta bättre möjligheter till en lyckad rehabilitering. Preventivt arbete är en viktig del av dagens hälso- och sjukvård, du kan alltså söka hjälp hos en fysioterapeut i syfte att hålla dig frisk och skadefri.

Har du besvär, eller vill du ha hjälp att hålla dig frisk? Kontakta Närhälsan Gibraltar rehabmottagning, eller någon annan av Närhälsans 62 rehabmottagningar.

Hitta mottagning och boka fysiskt eller digitalt vårdmöte


Senast uppdaterad: 2023-01-04 11:06