Neurologisk sjukdom eller skada

På många av Närhälsans rehabmottagningar hjälper vi dig som har en neurologisk sjukdom eller skada. Det kan handla om långvarig sjukdom eller att du är i behov av fortsatt rehabilitering efter din sjukhusperiod.

Det kan till exempel vara problem vid;

  • stroke
  • skallskada
  • MS (Multipel skleros)
  • Parkinsons sjukdom
  • ALS
  • muskeldystrofier

Tillsammans med dig lägger vi upp en individuell rehabiliteringsplan med dina egna mål.

Neurovårdsteam

Vi som arbetar i neurovårdteam är arbetsterapeut, logoped och fysioterapeut/sjukgymnast med stor erfarenhet av neurologiska sjukdomar.

Vi har inget remisskrav. Du eller en närstående kan kontakta en rehabmottagning med neurovårdsteam direkt för en bedömning.

Senast uppdaterad: 2017-07-06 13:21