Din journal

När du blir patient skrivs alla vårdinsatser in i en patientjournal. En patientjournal är anteckningar som beskriver din vård och behandling. Din journal kan till exempel innehålla din sjukdomshistoria, resultaten av de undersökningar du gjort och vilka läkemedel du tar. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns om dig i journalen.

Journal via nätet

Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du digitalt läsa delar av de journalanteckningar som skrivits om din vård från och med den 1 november 2016.

Läs din journal via nätet

Beställ journalkopia via 1177 Vårdguidens e-tjänster

En del av våra mottagningar erbjuder möjligheten att beställa kopior på patientjournalen via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Sök upp din mottagning. Under 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du klicka på Beställa journalkopior. Ser du inte länken erbjuder din mottagning inte detta sätt att beställa journalkopior. Du kan då beställa kopior på de andra sätt som beskrivs nedan.

Logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Beställ via blankett, besök eller telefon

Du kan också beställa din journalkopia via en särskild blankett som du fyller i och skickar till den mottagning du vill ha journalkopior ifrån.
Det går även bra att ringa och beställa din journalkopia eller beställa den vid ett besök på din mottagning.

Blankett - Begäran om journalkopia

Begäran om journalkopior ur patients journal från närstående, god man, ombud

Handläggningstid och avgift

Handläggningstiden beror på hur omfattande beställningen är och hur journalen förvaras. En individuell bedömning görs för varje beställd journalkopia.

Kopiorna skickas hem till din folkbokföringsadress.

Det finns en avgift för utskrift av journal.

Här hittar du aktuell avgift

Journal från nedlagd mottagning

Om du varit patient på en mottagning i Närhälsan som inte längre finns kan du ringa växeln på 010 - 435 80 00. Växeln hänvisar dig till den verksamhet som ansvarar för utlämnande av dina journaler.

Samtycke/fullmakt

Här hittar du blankett för fullmakt att företräda i hälso-och sjukvården.