Dietister nära dig

Uppdaterad:
Publicerad:

Nu finns 30 dietister i hela regionen som en helt ny enhet inom Närhälsan. En dietist arbetar med att utreda och behandla näringstillstånd. De jobbar även med att bland annat förebygga ohälsosamma matvanor.

Främst arbetar dietisterna med personer som har en långvarig eller kronisk sjukdom som påverkar näringstillståndet. Det kan handla om patienter som är undernärda eller har en övervikt i kombination med en livslång sjukdom. De mest sjuka äldre är en sådan grupp. Rätt nutrition (kost) hjälper också kroppen att ta upp läkemedel som den ska. 

Enheten ska serva både Närhälsan och de privata vårdcentralerna i hela Västra Götalandsregionen, men är organiserad under Närhälsan. 

Dietisterna träffar du genom en remiss från läkare på din vårdcentral.

Här hittar du din vårdcentral

Alla vårdcentraler (A-Ö)